POLBISCO: Galopujące ceny kakao

Gospodarka

POLBISCO: Galopujące ceny kakao

02 kwietnia 2024

– Ceny kakao nadal rosną, w tym tygodniu cena ziaren kakaowych po raz pierwszy na rynku kontraktów terminowych przekroczyła 10 000 USD za tonę. W ciągu ostatniego roku cena kakao wzrosła ponad trzykrotnie – przekazał w czwartek Marek Przeździak, Prezes Stowarzyszenia Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych Polbisco w komunikacie.

Ostatnia podwyżka cen kakao była spowodowana m.in. tym, że główne zakłady produkujące kakao w Ghanie i na Wybrzeżu Kości Słoniowej ograniczyły lub wstrzymały działalność przetwórczą ponieważ nie stać ich na zakup ziaren.

Ghana obniżyła prognozę produkcji kakao do 650.000 ton  w porównaniu z 850.000 ton w zeszłym roku, na Wybrzeżu Kości Słoniowej można spodziewać się niższych zbiorów  o 33% w stosunku do roku ubiegłego. Kraje te są odpowiedzialne  za ok 60% światowej produkcji kakao. 

Świat stoi w obliczu największego deficytu podaży kakao od ponad 60 lat.

Jako główną przyczynę problemów z zaopatrzeniem w kakao wymienia  się niesprzyjające warunki pogodowe, choroby drzew, brak nowych nasadzeń w krajach pochodzenia, znaczne wycinki drzew kakaowca.. Zbyt długie okresy deszczu prowadzą do rozprzestrzeniania się chorób roślin, takich jak CSSVD. Drzewa dotknięte wirusem muszą zostać wycięte, dlatego podaż w ciągu najbliższych dwóch do trzech lat będzie prawdopodobnie niższa niż średnia z ostatnich 15–20 lat.

Przy analizie cen kakao nie możemy pominąć także wzrostu inwestycji chińskich firm w Afryce, biorąc pod uwagę wzrost popytu na wyroby czekoladowe na rynku chińskim.

Nie można wykluczyć, że do skoku ceny kakao przyczyniły się także spekulacje rynkowe a także panika wśród niektórych nabywców komercyjnych. 

Na wzrost cen kakao mają wpływ również nowe regulacje , od 23 czerwca obowiązuje rozporządzenie UE mające na celu przeciwdziałanie wylesianiu i degradacji lasów w łańcuchach dostaw (EUDR). Kakao jest jednym z kluczowych surowców podlegających nowym regulacjom. Operatorzy i handlowcy mają 18 miesięcy na wdrożenie nowych przepisów, W przypadku małych i mikroprzedsiębiorstw okres ten wydłuża się do 30 czerwca 2025 r. W konsekwencji spowoduje to wzrost kosztów pozyskania kakao przez dodatkowe koszty certyfikacji oraz ograniczy rozwój plantacji kakaowców a za tym zasobów ziarna i produktów kakaowych, które będą mogły zostać dostarczone do krajów UE.. Polbisco działa aktywnie na gruncie polskim oraz europejskim w tym zakresie. Uczestniczymy w konsultacjach grup roboczych, prezentujemy stanowisko naszej branży. Kolejną regulacją, która może mieć wpływ na dalszy wzrost cen kakao jest projekt rozporządzenie w sprawie zakazu produktów wytwarzanych z wykorzystaniem pracy przymusowej (EUFLR). Rozporządzenia ma na celu wprowadzenia zakazu sprzedaży na unijnym rynku produktów wytwarzanych z wykorzystaniem pracy przymusowej.  

źródło: POLBISCO
oprac.: red.