Połączyli siły dla lepszej jakości żywności

Aktualności

Połączyli siły dla lepszej jakości żywności

Naukowcy, producenci żywności, handlowcy i restauratorzy połączyli siły, aby wspólnie zadbać o lepsze żywienie Polaków. Za cel stawiają sobie optymalizację wartości energetycznej, a w części przypadków także składu żywności produkowanej w Polsce. Wkrótce rozpoczną się prace nad szczegółowymi zaleceniami dla poszczególnych kategorii produktów i kanałów dystrybucji.

Inicjatorami współpracy są Instytut Żywności i Żywienia oraz podmioty zrzeszające przedsiębiorców: Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP), Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD), POLBISCO – Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków oraz Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu. Dzisiaj ich przedstawiciele uroczyście podpisali „List intencyjny na rzecz optymalizacji wartości energetycznej lub/i  składu produktów spożywczych w Polsce”. Projekt ma charakter otwarty, co oznacza że do prac mogą wciąż przystąpić inne organizacje.

– Poprawa jakości żywieniowej produktów żywnościowych i ułatwienie konsumentom dostępu do tzw. „zdrowszej opcji” są wskazywane jako jedno z istotnych działań mających na celu zahamowanie niekorzystnych trendów, takich jak nadwaga i otyłość. Istotna jest również konieczność dopasowania celów optymalizacyjnych do potrzeb i nawyków żywieniowych polskich konsumentów. Współpraca nauki i przemysłu w tej dziedzinie niewątpliwie może przyczynić się do poprawy jakości żywieniowej żywności w Polsce oraz korzystnych zmian w obszarze zdrowia publicznego – stwierdził prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia.

– Zainaugurowana dziś współpraca będzie miała duże znaczenie dla poprawy zdrowia Polaków i przeciwdziałania w naszym kraju chorobom dietozależnym. Pozwoli nam zaangażować podmioty z różnych sektorów rynku we wspólne kształtowanie większej świadomości żywieniowej – podkreśliła Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. – Sieci handlowe już od pewnego czasu prowadzą działania w tym zakresie, ale dopiero obecna inicjatywa pomoże je ujednolicić i zintensyfikować na tyle, aby zwiększyć ich realny wpływ na społeczeństwo. Zmiana diety, także poprzez wprowadzenie do niej produktów o udoskonalonym składzie, przełoży się na zdrowie Polaków, a szczególnie młodszego pokolenia.

Co istotne, współpraca na rzecz optymalizacji wartości energetycznej lub/i  składu produktów spożywczych w Polsce będzie przebiegać również przy współpracy z sektorem gastronomii i cateringu. 

Foto: Pixabay