Polacy coraz chętniej płacą kartami zbliżeniowymi

Gospodarka

Polacy coraz chętniej płacą kartami zbliżeniowymi

08 października 2020

  • #karty płatnicze

Wybuch pandemii Covid-19 spowodował odwrót od transakcji gotówkowych i wzrost zainteresowania płatnościami bezdotykowymi, czyli dokonywanymi kartami zbliżeniowymi i aplikacjami mobilnymi, wynika z najnowszego badania zachowań klientów detalicznych przeprowadzonego przez Bain & Company. Zdaniem ekspertów trend ten utrzyma się.

Na przełomie czerwca i lipca Bain & Company przeprowadził badania wśród około 10 tys. klientów banków detalicznych w 8 krajach, w tym w Polsce, aby zrozumieć, jak pandemia Covid-19 wpłynęła na zachowania konsumentów. Z zebranych danych wynika, że w Polsce 27 proc. respondentów zrezygnowało z płacenia gotówką lub do minimum ograniczyło tę formę rozliczenia. Na tle badanych krajów Polska plasuje się blisko średniej, która wyniosła 30 proc. Dla porównania w Wielkiej Brytanii z transakcji gotówkowych zrezygnowało 42 proc. badanych, ale już we Włoszech, gdzie Covid-19 uderzył wyjątkowo mocno 21 proc.

W Polsce do rezygnacji z gotówki przyczyniły się obawy o bezpieczeństwo zarówno po stronie kupujących, jak i sprzedających oraz fakt, że w naszym kraju systematycznie rośnie liczba miejsc, w których możliwe są zakupy bezgotówkowe. Według danych Narodowego Banku Polskiego liczba punktów handlowo-usługowych akceptujących płatności przy użyciu kart płatniczych wzrosła w ciągu roku o 12 proc. i wyniosła 717,5 tys. na koniec marca 2020 r. W ujęciu kwartalnym wzrost wyniósł 3 proc.

Aż 41 proc. badanych Polaków zadeklarowało, że dokonując płatności częściej używali kart zbliżeniowych niż miało to miejsce przed pandemią. Plasuje to Polskę na drugiej pozycji po Wielkiej Brytanii, gdzie do częstszego używania kart zbliżeniowych przyznało się 46 proc. ankietowanych. Jeszcze przed wybuchem pandemii polski rynek kart zbliżeniowych rozwijał się bardzo dynamicznie. Jak wynika z danych NBP na koniec marca 2020 r. stanowiły one 86 proc. wszystkich kart płatniczych. Dodatkowym impulsem do ich używania było zwiększenie limitu transakcji, do którego nie jest wymagane wprowadzenie kodu PIN.

Pandemia przyczyniła się też do wzrostu zainteresowania płatnościami zbliżeniowymi wykonywanymi poprzez aplikacje mobilne takie jak np. Apple Pay, czy Google Pay. Niemal jedna czwarta ankietowanych Polaków (24 proc.) zadeklarowała, że częściej korzystała z tych rozwiązań, a 2,7 proc. użyło ich po raz pierwszy. Wszyscy respondenci deklarują, że będą nadal korzystać z rozwiązań mobilnych.