POHiD o sytuacji w handlu

Detal/Hurt

POHiD o sytuacji w handlu

22 października 2020

POHiD podkreśla, że w obecnym stanie prawnym i sanitarnym placówki handlowe są bardzo dobrze przygotowane do bezpiecznej obsługi klientów i apeluje o niewprowadzanie dalszych limitów i ograniczeń skierowanych do branży.

W czasie pandemii sieci handlowe podjęły działania na rzecz wdrożenia procedur bezpieczeństwa klientów i pracowników i w tym celu poniosły w okresie marzec-wrzesień 2020 wydatki na poziomie 350 mln zł. Wdrożone procedury wykraczały dalece poza wytyczne GIS.

Wskaźnik zachorowań w handlu nie przekracza 0,4%, przy czym wskaźnik zachorowań poziomych jest znikomy i nie przekracza 0,05%. Dzięki procedurom i rygorystycznemu przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa klienci i pracownicy sklepów mogą czuć się bezpiecznie. Wprowadzanie ewentualnych dodatkowych ograniczeń w ruchu klientów odniosłoby negatywne skutki.

Zmniejszone limity klientów, w połączeniu z godzinami dla seniorów, to wzrost zagrożenia epidemicznego. Mała przepustowość handlu skutkuje  gromadzeniem się przed wejściem do sklepów klientów, co wiąże się z podwyższonym ryzykiem transmisji wirusa i prowadzi do infekcji, zwłaszcza w tak niekorzystnych warunkach pogodowych. Perspektywa długiego oczekiwania w kolejkach przed sklepami powoduje natomiast, że wielu klientów rezygnuje z najpilniejszych zakupów.