Podpisano porozumienie w sprawie utworzenia platformy e-paragonów

Aktualności

Podpisano porozumienie w sprawie utworzenia platformy e-paragonów

30 grudnia 2016

Rząd przygotowuje się do wprowadzenia elektronicznych paragonów. Właśnie podpisano list intencyjny w sprawie uruchomienia platformy e-paragonów z kas fiskalnych, umożliwiającej ich dystrybucję bezpośrednio do konsumentów. Według założeń e-paragony mają być wprowadzone od 2018 r. Ministerstwo Rozwoju zapewniło, że wspólnie z Ministerstwem Finansów uzgadnia zapisy projektu nowego rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Proponowany w przepisach model zakłada, że kasy fiskalne od stycznia 2018 r. będą podłączone online i będą automatycznie przesyłać dane o sprzedaży do centralnego repozytorium prowadzonego przez Ministerstwo Finansów. Jednocześnie kasy poza wydawaniem papierowych paragonów klientom będą wysyłać elektroniczne paragony zainteresowanym użytkownikom, którzy wyrażą na to zgodę i zarejestrują się. Pośredniczyć w tym będzie przygotowywana przez KIGEiT platforma dystrybucji paragonów elektronicznych z kas fiskalnych bezpośrednio do konsumentów. System ten ma gwarantować pełną anonimowość przesyłanych danych. Najprostszą formą będzie przekazanie paragonu elektronicznego na pocztę e-mail lub sms, czy też do aplikacji mobilnych. Resort zapewnia, że platforma ma być otwarta dla wszystkich uczestników rynku, którzy zadeklarują chęć udziału w systemie dystrybucji e-paragonów. Będzie też niezależna od centralnego repozytorium w Ministerstwie Finansów.