Podatek sklepowy – MF nie widzi zagrożenia?

Aktualności

Podatek sklepowy – MF nie widzi zagrożenia?

10 sierpnia 2016

W poniedziałek media obiegła informacja, że wyższa stawka podatku od sprzedaży detalicznej będzie liczona dopiero od 187, a nie 170 mln zł przychodu miesięcznie, co miałoby wynikać z błędów w ustawie. Wynikające z tego tytułu straty budżetowe miałyby wynieść ok 200 mln zł rocznie. Waldemar Grzegorczyk, rzecznik Ministerstwa Finansów przekazał PAP stanowisko w tej sprawie.  Przekonuje on, że mówienie o błędzie w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej jest nadużyciem”. “Taka interpretacja może wynikać z nieuwzględnienia faktu, że w świetle przepisów ustawy przychód ze sprzedaży detalicznej i podstawa opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej nie są pojęciami tożsamymi” – wynika zinformacji przekazanej nam przez Ministerstwo Finansów.

W prezentowanym stanowisku zaznaczył, że zgodnie z art. 5 ustawy przedmiotem opodatkowania jest przychód ze sprzedaży detalicznej, zaś art. 6 ust. 1 ustawy określa, że podstawę opodatkowania podatkiem stanowi osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł. Z kolei na podstawie art. 8 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą osiągnięcia w danym miesiącu przychodu przekraczającego 17 mln zł i dotyczy przychodu powyżej tej kwoty osiągniętego od tej chwili do końca miesiąca. Właśnie dlatego stawkę 0,8 proc. stosuje się od części przychodu stanowiącej podstawę opodatkowania nieprzekraczającej 170 mln zł, natomiast 1,4 proc. od tej części przychodu stanowiącej podstawę opodatkowania, która przekracza 170 mln zł. Na podstawie takich zapisów przygotowana miała zostać ocena skutków regulacji. Ministerstwo Finansów więc nie widzi zagrożenia uzyskania mniejszych niż dotychczas szacowane wpływów z tej daniny do budżetu państwa.

Przypomnijmy, że podatek ma zacząć obowiązywać 1 września br. Ma obejmować dwie stawki – 0,8% od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 %. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie. Kwota wolna od podatku w skali roku będzie więc wynosić 204 mln zł.

źródło: Ministerstwo Finansów, Onet