Podatek od sprzedaży detalicznej nie będzie dotyczył usług związanych ze sprzedażą

Aktualności

Podatek od sprzedaży detalicznej nie będzie dotyczył usług związanych ze sprzedażą

14 marca 2024

We wtorek padły trzy wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przedstawiciele NSA zdecydowali, że niejasne przepisy dotyczące usług świadczonych przez przedsiębiorców powinno się rozstrzygać na ich korzyść.

Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna” pod osąd poddane były trzy spory między przedsiębiorcami a fiskusem. W kontekście branży FMCG sprawa dotyczy sprzedaży posiłków w sklepach bądź na stacjach paliw.

Organ orzekający zgodził się ze stanowiskiem przedsiębiorców, którzy uważali, że ustalenia co do należności podatku powinny opierać się na samej wartości produktu, a nie usługi z nim związanej.

Ustawa została uchwalona w lipcu 2016 roku i miała obowiązywać od września, ale Komisja Europejska dokonała interwencji i sprawę rozstrzygały kolejno Sąd UE oraz Trybunał Sprawiedliwości. Omawiana ustawa zakłada dwie stawki daniny (0,8% i 1,4%). Pierwsza przypisana jest do przychodów w granicach 17 – 170 mln zł. miesięcznie, a druga powyżej 170 mln zł. miesięcznie. Przedsiębiorstwa o mniejszych przychodach ze sprzedaży detalicznej są zwolnione z tych opłat.

Źródło: gazetaprawna.pl
Oprac.: red.