Podatek od nieruchomości może stanowić koszt działalności gospodarczej

Prawo

Podatek od nieruchomości może stanowić koszt działalności gospodarczej

03 czerwca 2024

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesiony wydatek na podatek od nieruchomości płacony z tytułu wynajmowanej nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Według interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem zakwalifikowanie wydatku poniesionego przez podatnika jako koszt uzyskania przychodów musi być poniesiony przez podatnika w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Musi także korelować z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. A także być definitywny (rzeczywisty), czyli wartość poniesionego wydatku nie może zostać podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona. Warto pamiętać, że wydatki te należy właściwie udokumentować.

Za uzasadnione racjonalnie i gospodarczo koszty, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy takie wydatki, które pozwolą podatnikowi efektywnie wykonywać swoje obowiązki w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Dla ustalenia wysokości kosztów najmu duże znaczenie ma treść zawartej umowy. Powinno z niej wynikać, jakie wydatki związane z wynajmowaną rzeczą ponosi właściciel, a jakie najemca. Kosztami uzyskania przychodów będą więc udokumentowane kwoty ponoszone przez wynajmującego na utrzymanie lokalu i należy je zakwalifikować w ciężar kosztów uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty. Jednakże wydatki te muszą być faktycznie poniesione przez wynajmującego, a nie przez najemcę.

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesiony wydatek na podatek od nieruchomości płacony z tytułu wynajmowanej nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Według powyższego poniesione przez przedsiębiorcę opłaty na podatek od nieruchomości wynajmowanego lokalu, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

źródło: podatki.biz
oprac.: red.