Plany rozwoju Polskiej Grupy Supermarketów w 2017 r.

Aktualności

Plany rozwoju Polskiej Grupy Supermarketów w 2017 r.

Rafał Rogowiecki, dyrektor finansowy PGS, analizując bieżącą sytuację w handlu detalicznym, określa prognozowany wzrost w branży na ponad 5%. Zawdzięczać to będziemy wzmocnieniu polskiej waluty oraz wciąż rosnącym dochodom polskich konsumentów. Dzięki korzystnej koniunkturze oraz kontynuowaniu wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju sieci, również Polska Grupa Supermarketów zanotowała dobre wyniki finansowe w pierwszym półroczu 2017 r. Rok 2016 PGS zakończyła z 600 placówkami, w tym roku Grupa zdecydowała się na bardziej restrykcyjną weryfikację wewnętrzną, przez co placówki muszą spełniać wyższe normy, zarówno te nowe, jak i te będące już pod egidą PGS. Sieć punktów na koniec 2017 r. ma wzrosnąć o około 10% w porównaniu do roku poprzedniego.