Piwny sezon zakończony

Aktualności

Piwny sezon zakończony

W III kwartale 2015 r. ukazało się prawie trzy razy mniej przekazów reklamowych branży piwowarskiej w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. W trakcie tegorocznego sezonu piwnego wyemitowano 192 reklamy, podczas gdy w 2014 roku liczba ta wyniosła 572. Wszystkie przekazy komunikowane pomiędzy 1 czerwca i 30 września były zgodne z Kodeksem Etyki Reklamy – wynika z raportu Instytutu Monitorowania Mediów.

Przygotowany po raz piętnasty Raport IMM analizuje zgodność reklam emitowanych przez firmy zrzeszone w ramach Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie (Kompania Piwowarska, Grupa Żywiec, Carlsberg Polska) z Kodeksem Etyki Reklamy. Poddanie reklam tej ocenie jest dobrowolną inicjatywą samego Związku Pracodawców – Browary Polskie.

W III kwartale 2015 r. wśród wszystkich 192 przekazów reklamowych komunikowanych przez członków Związku znalazło się 10 reklam prasowych, 59 internetowych, 54 telewizyjne, oraz 69 outdoorowych, w analizowanym okresie brak było reklam radiowych.

Pomimo okresu wakacyjnego, który tradycyjnie uznawany jest za sezon reklamy piwa, w  porównaniu z II kwartałem 2015 roku liczba wszystkich przekazów wzrosła niewiele – bo o 41 przekazów. Przy czym liczba reklam w prasie nieznacznie zmalała, spory spadek zanotowano w przypadku telewizji – aż o 25 proc. Więcej reklam pojawiło się natomiast w Internecie – ich liczba zwiększyła się dwukrotnie, a także w outdoorze, gdzie wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału wyniósł 36 proc.

Reklama piwa etyczna i prawidłowo oznaczona

Tak jak w poprzednich miesiącach, wszystkie przekazy reklamowe firm zrzeszonych w ZPPP Browary Polskie były zgodne z zaleceniami Kodeksu Etyki Reklamy. W stosunku do żadnego z nich nie zostały zgłoszone skargi konsumenckie, a wszystkie prezentacje zostały oznaczone znakami odpowiedzialnościowymi: „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”, „W ciąży nie piję alkoholu” oraz „Alkohol – tylko dla pełnoletnich”, które są dobrowolną inicjatywą branży.

Rada Reklamy organizacją samoregulacyjną roku

Rada Reklamy, której Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie jest członkiem, została wyróżniona Złotą nagrodą dla najlepszej organizacji samoregulacyjnej roku 2015. Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia w zakresie działań na rzecz tworzenia i nadzorowania najwyższych standardów komunikacji marketingowej przez Europejskie Stowarzyszenie Standardów Reklamowych EASA Alliance – instytucję skupiającą 37 organizacji samoregulacyjnych z całego świata oraz 16 organizacji branżowych, reprezentujących reklamodawców, agencje reklamowe oraz media.