Piotr i Paweł – sąd oddalił zażalenia na zatwierdzenie układu

Detal/Hurt

Piotr i Paweł – sąd oddalił zażalenia na zatwierdzenie układu

29 marca 2021

Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał orzeczenie o oddaleniu zażaleń na postanowienie Sądu Rejonowego Poznań Stare-Miasto w Poznaniu o zatwierdzeniu układu ostatniej z trzech spółek z Grupy Piotr i Paweł: Piotr i Paweł SA. Tym samym pozytywnie zakończyło się ostatnie postępowanie sanacyjne spółek z Grupy Piotr i Paweł.

Oznacza to definitywną i niepodważalną prawomocność postanowień o zatwierdzeniu – jednak konieczne jest wydanie ostatniego postanowienia o stwierdzeniu prawomocności, co  powinno nastąpić w szybkim terminie. Tym samym terminy spłaty układowej zaczną biec od momentu wydania przez Sąd Okręgowy postanowienia o stwierdzeniu prawomocności. Takie postanowienia dla spółek Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. oraz Piotr i Paweł Detal sp. z o.o. zostało już wydane w dniu 4 marca 2021 roku.

– Orzeczenie sądu w odniesieniu do ostatniej spółki z Grupy Piotr i Paweł to ważny moment – oznacza pozytywne zakończenie postępowania sanacyjnego dla całej Grupy Kapitałowej Piotr i Paweł. Mamy zatem definitywną, niepodważalną prawomocność układów z wierzycielami. Teraz już tylko ostatnie formalności dzielą nas od wypłaty środków na rzecz wierzycieli we wszystkich 3 spółkach – czekamy niecierpliwie na wydanie ostatniego postanowienia o stwierdzeniu prawomocności – co jest finalnym elementem wymaganym w procedurze – komentuje dr Patryk Filipiak w imieniu zarządcy sanacyjnego.

Wierzyciele wszystkich trzech spółek z Grupy Piotr i Paweł zaakceptowali w głosowaniach propozycje układowe spółek. Oznacza to, że procedura restrukturyzacji po uprawomocnieniu zostanie zrealizowana zgodnie z planem Zarządcy sanacyjnego oraz propozycjami układowymi Zarządów spółek. Spółki – dzięki finansowaniu inwestora strategicznego SPAR GROUP – spłacą wierzytelności i powrócą do efektywnej działalności operacyjnej.