PIH – wniosek do TK ws. zmian przepisów dot. karania kradzieży

Aktualności

PIH – wniosek do TK ws. zmian przepisów dot. karania kradzieży

28 sierpnia 2014

Polska Izba Handlu złożyła do Rzecznika Praw Obywatelskich wniosek o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP zmiany Art. 119 § 1 w Kodeksie Wykroczeń. Dotyczy to zwiększenia progu wartości od jakiej kradzież jest uznawana za przestępstwo – zgodnie z obowiązującą od listopada 2013 roku nowelizacją  kradzież poniżej ¼ minimalnego wynagrodzenia (obecnie 420zł ) to tylko wykroczenie.

Polska Izba Handlu zauważa, że jest to niezgodne z Konstytucją RP, która w bezdyskusyjny sposób zakłada ochronę własności obywateli, nie wartościując jej. Dotyczy to przede wszystkim:

1.      art. 64 Konstytucji RP

Artykuł ten gwarantuje każdemu równą ochronę własności. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego jest szeroko reprezentowany pogląd o obowiązku powstrzymywania się przez ustawodawcę przed tworzeniem regulacji, które mogłyby pozbawić ochrony prawnej lub ją ograniczać. Może tak się stać jedynie, gdy będzie to niezbędne do zachowania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zmiana w Kodeksie Wykroczeń dot. ścigania kradzieży jest ograniczeniem ochrony własności, jaką ma gwarantować państwo i nie została wprowadzona w nadzwyczajnej sytuacji o jakiej mówi Konstytucja RP.

2.      art. 20 i 22 Konstytucji RP

Artykuły te mówią o gwarancji prowadzenia działalności gospodarczej na równych zasadach w oparciu o gospodarkę wolnorynkową. Wprowadzenie omawianych zmian w Kodeksie Wykroczeń wprowadza dyskryminację mniejszych przedsiębiorców. Dysponują one niewielkimi środkami i nie są w stanie zapewnić sobie ochrony przed złodziejami we własnym zakresie, są zdane na środki jakie gwarantuje państwo, a te zostają znacznie zawężone.

Wniosek taki złożyliśmy po konsultacjach z firmami handlowymi, na których regulacja  ta ma bezpośredni wypływ, to one w  praktyce najbardziej doświadczają następstw tej zmiany. Złodzieje stali się bardziej zuchwali, rabunek z kalkulatorem w ręku stał się bardziej opłacalny, bo kara za kradzież do 420zł jest porównywalna z mandatem za np. nieprawidłowe parkowanie. Arbitralne ustalanie, że przestępstwo w przypadku kradzieży zaczyna się od ¼ najniższego wynagrodzenie jest nieuzasadnione – kradzież zawsze pozostaje kradzieżą, niezależnie czy jest to 1/4 czy np. 3/8 wynagrodzenia. Co więcej dowiązanie kryterium tego co jest przestępstwem, a co nim nie jest do zmiennej wartości jaką jest najniższe wynagrodzenie, to relatywizowanie pojęcia przestępstwa – komentuje Waldemar Nowakowski, Prezes Polskiej Izby Handlu.

Polska Izba Handlu już od 2012 wraz z innymi organizacjami walczy o odejście od wprowadzania zmian w Kodeksie Wykroczeń, które przerzucają jedynie odpowiedzialność za walkę z przestępczością na obywateli i przedsiębiorców oraz postuluje rozwiązania pozwalające na skuteczniejszą walkę ze złodziejami.