PGS przeprowadza kurs pierwszej pomocy

Aktualności

PGS przeprowadza kurs pierwszej pomocy

W celu podniesienia kwalifikacji kadry kierowniczej i pracowniczej sieci Polskiej Grupy Supermarketów, zarząd spółki rozpoczął realizację szkoleń Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy wśród zainteresowanych pracowników sklepów zrzeszonych pod egidą Grupy.

– Zagrożenia pojawiają się najczęściej w najmniej oczekiwanych okolicznościach. Z tego powodu podjęliśmy decyzję o umożliwieniu naszym pracownikom i współudziałowcom zaawansowanych kursów pierwszej pomocy, które pozwolą im na skuteczną i adekwatną reakcję w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia – informuje Michał Sadecki, prezes Polskiej Grupy Supermarketów.

Każdy pracownik sklepów PGS biorący udział w kursie posiądzie umiejętności m.in. z zakresu resuscytacji, urazów, taktycznych działań ratowniczych czy sposobów ewakuacji. 

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy to najbardziej rozbudowane i zaawansowane szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, trwające łącznie 66 godzin. Uczestnicy, którzy po przebytym szkoleniu zdadzą egzamin państwowy z zakresu KPP otrzymują tytuł Ratownika, który ważny jest przez okres trzech lat i podlega recertyfikacji.