Persil wspiera osoby w kryzysie bezdomności

Producenci

Persil wspiera osoby w kryzysie bezdomności

20 stycznia 2022

Marka zainicjowała otwarcie we Wrocławiu kolejnej Pralni Społecznie Odpowiedzialnej oraz pomaga ośrodkom pomocy dla samotnych mam. Misją Persil jest walka o prawo do czystych ubrań dla każdego. Należąca do firmy Henkel marka realizuje tę ideę poprzez wspieranie szeregu organizacji społecznych na całym świecie.

W ubiegłym roku w Gdańsku uruchomiła Pralnię Społecznie Odpowiedzialną, oferując pomoc osobom w kryzysie bezdomności. W tym roku rozszerza swoją pomoc, otwierając kolejną pralnię tym razem we Wrocławiu. Dodatkowo obejmie tam wsparciem kolejną grupę – samotne matki. Projekt jest realizowany razem z partnerami pozarządowymi: Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta, Fundacją Społecznie Bezpieczni i Stowarzyszeniem Pomocy „Akson”. We Wrocławiu i Gdańsku objęła stałą pomocą około 900 osób miesięcznie. Marka zakupiła cały niezbędny sprzęt potrzebny do wyposażenia pralni oraz przekazała roczny zapas środków piorących.

Jedną z podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii jest jeszcze większa niż zwykle dbałość o higienę. Noszenie maseczek, dezynfekcja rąk, częste pranie ubrań – działania proste i oczywiste. A jednak nie wszyscy mają na nie szansę. Jedną z grup najbardziej narażonych na ryzyko braku ochrony przed wirusem są osoby w kryzysie bezdomności. Takich osób jest dziś w Polsce ponad 30 tysięcy1. Okres pandemii, w połączeniu z sezonem zimowym, to dla nich czas szczególnie trudny. Dlatego Persil jako marka, która niesie czystość, a wraz z nią bezpieczeństwo, postanowiła wesprzeć potrzebujących i zainicjowała specjalny program.

Pralnia Społecznie Odpowiedzialna we Wrocławiu rozpoczyna swoją działalność 20 stycznia. Pomieszczenia pralni mieszczą się w budynku przy ul. Małachowskiego 15, udostępnionym przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie na terenie Noclegowni św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn. W ramach współpracy marka Persil sfinansowała wyposażenie pralni w sprzęt potrzebny do prania na skalę przemysłową – pralnice, suszarki, magiel. Przedsięwzięcie będzie na co dzień zarządzane przez Fundację Społecznie Bezpieczni, na zasadach ekonomii społecznej. W pralni zatrudnienie znajdą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Persil to marka, która nie tylko oferuje czystość, ale także aktywnie walczy o prawo do czystych ubrań dla każdego. Dobrze wiemy, że za systemowymi rozwiązaniami idą realne zmiany, dlatego bardzo się cieszymy, że możemy po raz kolejny działać z organizacjami pozarządowymi i społecznościami lokalnymi na rzecz poprawy jakości życia osób szczególnie narażonych na utratę zdrowia i wykluczenie. Kontynuujemy nasze działania na rzecz osób w kryzysie bezdomności i obejmujemy naszym wsparciem kolejną grupę – samotne mamy z dziećmi mówi Magdalena Kostrzewa, Senior Brand Manager marki Persil.

1. https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-ogolnopolskiego-badania-liczby-osob-bezdomnych-edycja-2019

źródło: informacja prasowa