Pernod Ricard ogłasza plan działania w zakresie zrównoważonego rozwoju

Aktualności

Pernod Ricard ogłasza plan działania w zakresie zrównoważonego rozwoju

04 kwietnia 2019

Grupa Pernod Ricard ogłosiła plan działania w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności do 2030 roku. Powstał  on w ramach strategii Transform & Accelerate Grupy. Wyznacza 8 ambitnych, konkretnych zobowiązań do realizacji do 2030 roku, zgodnych z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Bazując na dotychczasowych osiągnięciach, 8 nowych zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności dotyczy czterech najważniejszych obszarów: troski o miejsce pochodzenia, doceniania ludzi, wytwarzania w obiegu zamkniętym i odpowiedzialnej gościnności. Zostały one wyznaczone w odpowiedzi na problemy, przed którymi stoi Grupa i cały świat, takimi jak zmiana klimatu, prawa człowieka czy gospodarowanie odpadami. Cele mają określone terminy do osiągnięcia do 2030 roku, co umożliwi śledzenie postępów.

TROSKA O MIEJSCE POCHODZENIA (Nurturing Terroir)

1. Bioróżnorodność – do 2030 roku 100%  spółek Grupy wdroży strategiczny projekt w zakresie bioróżnorodności.

2. Rolnictwo regeneratywne – do 2025 roku Grupa opracuje projekty pilotażowe w zakresie rolnictwa regeneratywnego na terenie swoich winnic w ośmiu regionach winiarskich (Argentynie, Kalifornii, Cognac, Szampanii, Hiszpanii, Australii, Nowej Zelandii i Chinach), naśladując naturalne procesy w celu poprawy jakości warstwy uprawnej gleby, zlewni rzek i ekosystemów. Do 2030 roku Pernod Ricard przekaże dalej swoją wiedzą i doświadczenie w ramach współpracy z ponad 5 tysiącami rolników.

DOCENIANIE LUDZI (Valuing People)

3. Równość i kadry kierownicze w przyszłości – do 2022 roku Grupa zapewni pełną równość płac, a do 2030 roku kadra kierownicza wyższego szczebla będzie zespołem w składzie zgodnym z zasadą gender balance. Ponadto do 2030 roku 100% pracowników zdobędzie nowe umiejętności dzięki regularnym, odbywającym się przynajmniej co 3 lata, szkoleniom.

4. Dzielenie się wiedzą – do 2030 roku Grupa przeszkoli 10 000 barmanów w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w barach, w tym gospodarowania odpadami i rezygnacji z plastiku.

WYTWARZANIE W OBIEGU ZAMKNIĘTYM (Circular Making)

5. Opakowania i odpady – do 2025 roku Pernod Ricard  nie będzie używać elementów promocyjnych wykonanych z plastiku jednorazowego użytku, a opakowania będą w całości wykonane z  materiałów nadających się do ponownego wykorzystania, biosurowców lub  materiałów nadających  się do przetworzenia lub kompostowania. Oprócz tego, do 2030 roku Grupa wprowadzi w charakterze pilotażu pięć nowych metod dystrybucji win i alkoholi mocnych, zgodnych z modelem gospodarki w obiegu zamkniętym i pomoże zwiększyć współczynnik recyklingu na 10 największych rynkach, gdzie ten współczynnik jest niski.

6. Bilans wodny i ślad węglowy – do 2030 roku Pernod Ricard planuje osiągnąć bilans wodny we wszystkich szczególnie zagrożonych zlewniach rzek (np. Indie czy Australia), uzupełniając 100% wody zużytej w miejscu produkcji. Jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla, do 2030 roku Pernod Ricard zobowiązuje się zmniejszyć całkowity ślad węglowy o 50%, zgodnie z założeniami inicjatywy Science-Based Targets (SBT).

ODPOWIEDZIALNA GOŚCINNOŚĆ (Responsible Hosting)

7. Nieodpowiedzialna konsumpcja alkoholu – do 2030 roku wszystkie spółki Pernod Ricard, na całym świecie, przeprowadzą na pełną skalę przynajmniej jeden program walki z nieodpowiedzialną konsumpcją alkoholu.

8. Program „Responsible Party” – do 2030 roku Pernod Ricard rozszerzy swój program Responsible Party na obszar całego świata, chcąc dotrzeć do przynajmniej miliona młodych osób. Inicjatywa powstała 10 lat temu. Współpraca z organizacją studencką Erasmus Student Network (ESN) ma na celu zwiększanie świadomości  w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Komunikacja programu dotarła już do 400 000 studentów w Europie.

Oprócz powyższych ośmiu zobowiązań głównych, w ramach planu działania do roku 2030 Grupa Pernod Ricard opracowała także projekty przyjęcia zaleceń ONZ w zakresie praw człowieka, zasobów wodnych i energii odnawialnej.