Paweł Piątek nowym Dyrektorem Generalnym wszystkich spółek Danone

Paweł Piątek nowym Dyrektorem Generalnym wszystkich spółek Danone

05 października 2021

Obecny w Polsce od 30 lat Danone łączy działające dotąd niezależnie spółki Danone, Nutricia i Żywiec Zdrój jedną strukturą zarządczą, by móc jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby lokalnych odbiorców. Oznacza to, że wszystkimi kategoriami produktów będzie kierował zespół pod przewodnictwem Pawła Piątka, dotychczasowego Prezesa Nutricia Sp. z o.o.

Wraz ze zmianą organizacyjną, odpowiedzialny za wszystkie obszary biznesu zespół zarządzający będzie miał większą decyzyjność i swobodę działania w Polsce, gdzie Danone generuje 3,5 mld zł rocznie. Nowy Dyrektor Generalny grupy spółek Danone, Paweł Piątek, który z organizacją związany jest od 14 lat, będzie odpowiedzialny za trzy spółki: Danone, Nutricia i Żywiec Zdrój.

– To nie tylko zmiana struktury, to zmiana sposobu myślenia – mówi Paweł Piątek, Dyrektor Generalny Grupy spółek Danone w Polsce – Budujemy silny zespół, który dobrze zna polskie uwarunkowania i będzie w stanie jeszcze lepiej przełożyć realizowaną przez nas misję, na realne i dopasowane lokalnie rozwiązania. Chcemy nadal towarzyszyć Polakom na każdym etapie życia. Znamy dobrze tutejsze wyzwania i potrzeby. Zarówno w obszarze zdrowia, jak i wyzwań środowiskowych – dodaje.

źródło: informacja prasowa