Outplacement jako przychód pracownika

Prawo

Outplacement jako przychód pracownika

13 marca 2014

Outplacement to forma wsparcia zapewnianego przez pracodawcę zwalnianym pracownikom przy pomocy podmiotów zewnętrznych, np. firm szkoleniowych lub firm headhunterskich. Usługa outplacement ma na celu pomoc pracownikom w poradzeniu sobie z sytuacją utraty pracy i ułatwienie im znalezienia nowego zatrudnienia. Do świadczeń oferowanych w ramach outplacementu można zaliczyć m.in. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia oraz pomoc psychologiczną. Konsekwencje podatkowe dla pracowników będą różne w zależności od podstawy prawnej wprowadzenia programu outplacementu. Gdy outplacement jest oferowany w związku z realizacją obowiązku pomocy pracownikom, przewidzianego w ustawie o promocji zatrudnienia, świadczenia przyznane pracownikom w ramach programu będą zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych. W pozostałych przypadkach, gdy pracodawca finansuje pracownikom koszty np. szkoleń, po stronie pracowników powstanie opodatkowany przychód.