Oświadczenie Rossmanna w sprawie cen w Polsce i w Niemczech

Detal/Hurt

Oświadczenie Rossmanna w sprawie cen w Polsce i w Niemczech

10 sierpnia 2021

“Porównywanie cen półkowych, bez uwzględniania promocji, które w Polsce są niezwykle popularne, a w Niemczech ich praktycznie nie ma, jest obarczone błędem metodologicznym”, napisała w oświadczeniu spółka Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska.

Rossmann odniósł się w ten sposób do informacji medialnych, z których wynika, że ceny na niektóre produkty w polskich sklepach sieci są znacząco wyższe niż w Niemczech. Odpowiadając na pytania dotyczące kształtowania cen na obu rynkach, spółka zaznaczyła, że działając w Polsce „tu kupuje towary i tu konkuruje, prowadząc własną politykę cenową”. Napisała, że Polski Rossmann słynie z niezwykle popularnych akcji promocyjnych czy też rabatów dla posiadaczy aplikacji, “dlatego porównywanie cen tzw. półkowych (bez uwzględniania promocji, które w Polsce są niezwykle popularne, a w Niemczech ich praktycznie nie ma) jest (…) obarczone błędem metodologicznym”. “Z naszych analiz wynika, że porównując średnie ceny sprzedaży (wartość sprzedaży całkowitej/ilość sprzedaży całkowitej) ceny w Rossmann SDP są niższe od cen na rynku niemieckim” – czytamy.

Firma wskazała też, że na cenę półkową produktu wpływ ma wiele czynników, m.in. dostawcy, którzy sami decydują o pozycjonowaniu swoich produktów w danym segmencie cenowym na różnych rynkach. “Cena po jakiej Rossmann Polska kupuje towary jest zatem często inna od ceny, po jakiej te same towary w Niemczech kupuje Rossmann Niemcy” – napisano. Zaznaczono, że Rossmann Polska oraz Rossmann Niemcy to odrębne firmy działające na różnych rynkach. Wyjaśniono, że współwłaścicielem 50% Rossmann Polska jest Rossmann Niemcy, natomiast pozostałe 50% należy do AS Watson – międzynarodowego sprzedawcy produktów zdrowotnych i kosmetycznych, posiadającego 16 200 sklepów na 27 rynkach.

Nieco inna jest opinia na temat różnych cen w Polsce i w Niemczech Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK uważa, że takie różnicowanie cen (…) jest zjawiskiem negatywnym. Zaznaczył, że ceny w Polsce, co do zasady, kształtuje wolny rynek i wysokość cen towarów sprzedawanych np. w sieciach takich jak Rossmann, jest wynikiem gry podaży i popytu. A “interwencja prawna jest możliwa tylko w przypadkach nadużyć w ramach posiadania pozycji dominującej oraz nielegalnych porozumień, których wysokość ceny dobra lub usługi może być kształtowana nie przez rynek, ale na przykład w wyniku niedozwolonych porozumień”. Jednocześnie, UOKiK zwrócił uwagę, że cena dla wielu konsumentów jest bardzo ważnym czynnikiem i różnicowanie jej jest zjawiskiem negatywnym. Urząd przypomniał również, że Komisja Europejska oraz państwa członkowskie przygotowały zmiany prawne dotyczące tzw. podwójnych standardów jakości I – jak napisano – “być może jeśli takie zjawiska (różnicowanie cen – PAP) będą pojawiały się równie często jak w przypadku jakości produktów – niezbędne będzie również uregulowanie takiej sytuacji”. Podkreślono, że w obecnych warunkach prawnych, nieuzasadnione różnicowanie cen może zostać bardzo negatywnie odebrane przez klientów i wówczas sankcją najbardziej dotkliwą może być wybór przez nich innej sieci.

Źródło: Wirtualne Media/PAP