Ostatnie dni na zebranie oświadczeń koniecznych do obsługi kas fiskalnych

Aktualności

Ostatnie dni na zebranie oświadczeń koniecznych do obsługi kas fiskalnych

29 maja 2019

  • #kasa fiskalna

Do końca maja br. pracodawcy mają czas na zapoznanie osób obsługujących kasy fiskalne z zasadami prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonów oraz uzyskania od nich stosownego oświadczenia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019 poz. 816) z dniem 1 maja br. przedsiębiorców zaczęły obowiązywać nowe przepisy. Jednym spośród narzuconych wymogów jest zapoznanie z informacją o zasadach ewidencji sprzedaży nie tylko pracowników podatnika, którzy obsługują kasę fiskalną, ale wszystkich osób, bez względu na sposób i formę powierzenia im prowadzenia ewidencji – podkreśla Krajowa Izba Podatkowa.

Pracodawcy mają obowiązek uzyskania oświadczeń dotyczących obsługi kas fiskalnych od osób prowadzących taką ewidencję w następujących terminach:

– dla osób już zatrudnionych: do 31 maja 2019 r. (ponieważ rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących weszło w życie bez vacatio legis);

­– dla nowo zatrudnionych (od 1 maja 2019 roku): przed dopuszczeniem danej osoby do obsługi kasy

Jak informuje Krajowa Izba Podatkowa, w ustawie o VAT oraz rozporządzeniach dotyczących kas rejestrujących nie ma sankcji podatkowych za nieodebranie od osoby obsługującej kasę rejestrującą wspomnianego oświadczenia. Zatem podpisanie go przez pracownika po terminie nie skutkuje żadnymi podatkowymi konsekwencjami. Konsekwencje braku podpisanego oświadczenia mogą nastąpić na gruncie ustawy Kodeks karny skarbowy (zgodnie z art. 84 § 1 kks) za łączne: niedopełnienie obowiązku nadzoru (tj. nieodebranie oświadczenia przez osobę obsługującą kasę rejestrującą) oraz dopuszczenie (choćby nieumyślne) do popełnienia czynu zabronionego (czyli sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej lub niewydania paragonu). Przy czym samo podpisanie oświadczenia przy równoczesnym popełnieniu przez osobę obsługującą kasę rejestrującą ww. czynu zabronionego będzie nadal umożliwiało organom skarbowym ukaranie osoby sprawującej nadzór. „Za brak nadzoru ustawa przewiduje karę grzywny. W przypadku czynów zabronionych przy stosowaniu kas rejestrujących będzie to zapewne kara grzywny za wykroczenie skarbowe. Jej wysokość w 2019 r. wynosi od 225 zł do 45.000 zł.”

Kolejne zmiany przepisów związane z obsługą kas fiskalnych będą dotyczyły konieczności przypisania odpowiednich oznaczeń literowych na kasach rejestrujących do stawek podatku. Podatnicy mają na to czas do 31 lipca br.

Źródło: Grant Thornton

Foto: iStock.com