Organizacje reprezentujące handlowców o ograniczeniu handlu w niedzielę

Aktualności

Organizacje reprezentujące handlowców o ograniczeniu handlu w niedzielę

27 marca odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji zrzeszonych wokół handlu w Polsce – Polskiej Izby Handlu, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Forum Polskiego Handlu, Polskiej Rady Centrów Handlowych. Spotkanie dotyczyło projektu obywatelskiego w sprawie zakazu handlu w niedzielę i efektów związanych z jego wprowadzeniem w życie – zmian w gospodarce, przychodach do budżetu, miejsc pracy oraz handlu detalicznego, usług, logistyki. – Jakkolwiek rozumiemy znaczenie społecznego aspektu tego projektu, należy podkreślić fakt, że ograniczenie handlu w niedzielę będzie miało wpływ na sytuację ekonomiczną kraju. Ponadto zwracamy uwagę na negatywny wpływ na polską gospodarkę i budżet państwa, który zależy przede wszystkim od konsumpcji wewnętrznej, co przełoży się bezpośrednio na konkurencyjność polskiej gospodarki. Dlatego wszelkie próby ograniczenia handlu w niedzielę powinny być wcześniej przeanalizowane w sposób bardzo rozważny. – czytamy w oświadczeniu PIH. Dalej w piśmie PIH rekomenduje dalsze konsultacje i analizy w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę i apeluje o rozwagę podczas dalszych prac nad projektem.