Opłaty recyklingowej nie można naliczać dwukrotnie

Aktualności

Opłaty recyklingowej nie można naliczać dwukrotnie

09 stycznia 2018

  • #Hurtownia
  • #opłata recyklingowa
  • #piekarnia

Hurtownie oraz sprzedawcy wyrobów własnych, jak piekarnie i cukiernie nie są zwolnione z opłaty recyklingowej od toreb foliowych. O kolejnych niejasnościach wynikających z nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowanymi informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Z artykułu 40a ustęp 1 znowelizowanej ustawy wynika, że hurtownie również muszą naliczać opłatę recyklingową. Cześć z nich zamierza odprowadzać ją od toreb sprzedawanych właścicielom sklepów. Oznaczałoby to, że opłata naliczana byłaby podwójnie, raz przez hurtownika, a drugi przez detalistę.

Ministerstwo Środowiska wyjaśniło, że hurtownia sprzedaje torby foliowe jako produkt do sklepu. Dopiero tam nalicza się opłatę recyklingową, przy oferowaniu klientom. Zapis o hurtowniach nie dotyczy sytuacji, gdy produkty kupione w hurtowni pakowane są w reklamówki. Wówczas hurtownik ma obowiązek naliczania za nie opłaty.

Kolejna sporna kwestia dotyczy piekarni i cukierni, które wedle ich interpretacji przepisów, nie sprzedają produktów, tylko wyroby własne oraz nie są „jednostkami handlu detalicznego”. Ministerstwo Środowiska tłumaczy jednak, że wyrób własny jest produktem piekarni i placówki takie muszą pobierać opłatę za torby foliowe.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Foto: Shutterstock.com