Ogólnopolska edycja programu edukacyjno-grantowego dla szkół podstawowych „Velvet. Piątka dla Natury”.

Konkursy i akcje

Ogólnopolska edycja programu edukacyjno-grantowego dla szkół podstawowych „Velvet. Piątka dla Natury”.

19 października 2021

1 października 2021 r. ruszyła pierwsza ogólnopolska edycja programu „Velvet. Piątka dla Natury”. Akcja ma inspirować i zachęcać uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów szkół do wspólnego działania na rzecz ochrony środowiska. Organizatorzy zapraszają nauczycieli do podjęcia wspólnie z uczniami „Ekowyzwań”, a dyrektorów do ubiegania się o „Ekogranty”.

Program obejmie zasięgiem nawet 14 tys. szkół podstawowych w Polsce. Na zwycięzców czeka 160 wycieczek edukacyjnych dla klas oraz 16 dofinansowań dla szkół o wartości 7 tys. zł każde. Opiekunem programu i fundatorem nagród jest firma Velvet Care, właściciel marki Velvet – lidera kategorii papierowych produktów higienicznych w Polsce.

Program „Velvet. Piątka dla Natury” został stworzony, aby w atrakcyjny sposób zachęcić dzieci z klas I-III do poszerzania wiedzy na temat ochrony przyrody i zaszczepić w nich nawyki działania z korzyścią dla środowiska, przynosząc realną zmianę na lepsze. W tym roku po raz pierwszy program ma charakter ogólnopolski. Dyrektorzy oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z 14 tys. placówek oświatowych w całej Polsce mogą wziąć udział w programie, wybierając dedykowany dla siebie filar. W pierwszym z nich do zdobycia jest 16 „Ekograntów” o wartości 7 tys. zł każdy. Dofinansowania te można uzyskać dla realizowanych lub planowanych przez szkoły projektów ekologicznych. O „Ekogrant” ubiegać się może Dyrekcja szkoły składając odpowiedni wniosek. Drugi filar obejmuje „Ekowyzwania” – są to zadania i aktywności, które obejmują obszary działań ekologicznych wskazane w materiałach konkursowych. Wykonują je uczniowie pod kierunkiem swoich nauczycieli. W tej części programu do wygrania jest 160 wycieczek klasowych do ośrodków przyrodniczych na terenie danego województwa. Zwycięzcy „Ekowyzwań” zostaną wyłonieni poprzez powszechne głosowanie na stronie internetowej programu www.piatkadlanatury.pl. Każda szkoła może ubiegać się zarówno o „Ekogrant” na dofinansowanie szkolnego ekoprojektu, jak też realizować „Ekowyzwania”.

źródło: informacja prasowa