Odsetki ustawowe w 2020 r.

Prawo

Odsetki ustawowe w 2020 r.

30 maja 2020

  • #odsetki ustawowe

Rada Polityki Pieniężnej w dniu 17 marca 2020 r. podjęła decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,5 pkt proc., tj. do poziomu 1%. Uchwała RPP w tej sprawie weszła w życie 18 marca 2020 r. Od tego dnia zmieniły się również stawki odsetek ustawowych wynikających z Kodeksu cywilnego, a także m.in. odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Wysokość odsetek ustawowych w 2020 r. wynosi odpowiednio od 18 marca 2020 r.:

  • 4,5% – odsetki od sumy pieniężnej,
  • 6,5% – odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego,
  • 9% – odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym,
  • 11% – odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym.

Foto: Pixabay