Od 2022 roku tylko trzy miesiące chorobowego

Prawo

Od 2022 roku tylko trzy miesiące chorobowego

Od 2022 roku czekają nas zmiany w zwolnieniach lekarskich, będące odpowiedzią – jak podaje gazeta.pl – na postulaty pracodawców, którzy alarmowali, że ich pracownicy nadużywają zwolnień lekarskich, biorąc fałszywe L4.

W myśl znowelizowanych przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, skrócony zostanie m.in. czas pobierania zasiłku chorobowego po utracie zatrudnienia. Ma skrócić się do 91 dni z dotychczasowych 182. Ponadto, aby odnowić prawo do kolejnej półrocznej płatnej nieobecności w pracy, wymagany będzie okres przerwy w zwolnieniu lekarskim wynoszący 60 dni.

Jak podkreśla gazeta.pl, zmiany w zwolnieniach lekarskich są odpowiedzią na postulaty pracodawców, którzy skarżą się na to, że ich pracownicy nadużywają zwolnień lekarskich, biorąc fałszywe L4. Fałszywe wtedy, gdy biorą je nie z powodu choroby, lecz z innych przyczyn.

Z danych szacunkowych Conperio Indeks wynika, iż w 2020 roku odnotowano aż 2,5-krotny przyrost nieuczciwych zwolnień względem analogicznego okresu w 2019 roku. Gazeta.pl przypomina, iż karą za fałszywe zwolnienia lekarskie jest m.in. utrata prawa do zasiłku chorobowego oraz, jeśli tak zadecyduje pracodawca, dyscyplinarne zwolnienie z pracy.

źródło: gazeta.pl