Od 1 września wszystkie torby płatne

Aktualności

Od 1 września wszystkie torby płatne

02 września 2019

Od 1 września jednostki handlu detalicznego są zobowiązane do pobierania opłaty recyklingowej w wysokości 20 gr + VAT za torby z tworzywa sztucznego. Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska zwolnione z opłaty recyklingowej są wyłącznie torebki zwane zrywkami, służąc do pakowania produktów spożywczych luzem. Dodatkowo, na sklepach od 1 września ciąży obowiązek sprawozdawczości dotyczący raportowania ilości sprzedanych foliówek tzw. lekkich, czyli do 50 mikrometrów (μm) i torebek grubszych, powyżej 50 μm.

Opłata recyklingowa w wysokości 20 gr + VAT za każdą torbę foliową zapisana jest w noweli do tzw. ustawy śmieciowej. Według szacunków rządu rozszerzona opłata recyklingowa wniesie do budżetu państwa około 1,2 mld zł rocznie.

Źródło: money.pl

Foto: shutterstock.com