O ile wzrosną w 2014 r. płace w Europie?

Aktualności

O ile wzrosną w 2014 r. płace w Europie?

Jak wynika z prognoz opracowanych przez Komisję Europejską wynagrodzenia nominalne w krajach Unii Europejskiej w 2014 roku wzrosną o 1,7%. Jednak po uwzględnieniu inflacji dynamika wynagrodzeń wyniesie jedynie 0,3%.  Mniej optymistyczna jest prognoza dla krajów należących do strefy euro, w których płace nominalne mają wzrosnąć 1,6%.

Zdaniem Komisji Europejskiej wynagrodzenia w ujęciu nominalnym w 2014 roku zmaleją w czterech krajach należących do Unii Europejskiej. Największy spadek prognozowany jest na Cyprze, wyniesie on 4,6%. Płace zmniejszą się także w: Grecji (-1,5%), Portugalii (-0,8%) i Irlandii (-0,6%). W Słowenii wynagrodzenia utrzymają się na takim samym poziomie. W pozostałych 23 krajach natomiast płace w ujęciu nominalnym wzrosną. Według Komisji Europejskiej najszybciej w 2014 roku będą rosły zarobki Estończyków, Łotyszy i Rumunów.

Po uwzględnieniu inflacji, wynagrodzenia w 2014 roku wzrosną w 14 z 28 krajów Unii Europejskiej. Dla porównania, w 2013 roku płace zwiększyły się w 16 z 27 państw członkowskich. Najwyższe zmiany wynagrodzeń in plus prognozowane są na 2014 rok w: Estonii (+4,2%) i Łotwie (+3,0%). Co ciekawe, wśród krajów o największym wzroście płac realnych znalazły się Węgry (+1,9%), w których to w 2013 roku odnotowano jeden z największych spadków siły nabywczej wynagrodzenia. Wzrost płac realnych w tym kraju wynika z rekordowo niskiej inflacji, która w III kwartale 2013 roku wyniosła 1,6%, podczas gdy w całym 2012 roku – 5,7%. Zmniejszenie inflacji związane jest między innymi z obniżkami cen energii oraz pozostałych mediów. Jak wynika z prognoz przedstawionych przez Komisję Europejską, najbardziej wynagrodzenia realne zmaleją w przeżywającym kryzys gospodarczy Cyprze (-5,9%) oraz Portugalii (-1,7%). Płace realne spadną również w Słowenii (-1,8%). Jedną z przyczyn takiej prognozy dla tego państwa są planowane cięcia wynagrodzeń w sektorze publicznym w celu ograniczenia wydatków. Ponadto, do zmniejszenia się siły nabywczej wynagrodzeń w tym kraju przyczyni się przewidywany niski wzrost gospodarczy oraz stagnacja na rynku pracy.

W Polsce wynagrodzenia w ujęciu realnym wzrosną w 2014 roku o 1,0%. W porównaniu z pozostałymi krajami należącymi do Unii Europejskiej nasz kraj uplasował się na 9 miejscu ex aequo z Niemcami, Luksemburgiem i Czechami.