Nowy Raport Zrównoważonego Rozwoju 2019 Kompanii Piwowarskiej

Aktualności

Nowy Raport Zrównoważonego Rozwoju 2019 Kompanii Piwowarskiej

Przejście na „zieloną” energię elektryczną z wiatru, blisko 100% odpadów i produktów ubocznych poddanych odzyskowi, ponad 100 tys. prewencyjnych kontroli alkomatami i prawie 2,5 mln zł przeznaczonych na inicjatywy społeczne, a do tego tytuł Super Etycznej Firmy 2019 – to tylko niektóre osiągnięcia wymienione w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Kompanii Piwowarskiej „Dzisiaj myślimy o przyszłości”, w którym firma podsumowuje 2019 r. 

Troska o ochronę środowiska naturalnego, dbałość o pracowników, społeczeństwo i odpowiedzialną konsumpcję alkoholu – to obszary, w których aktywnie od lat działa Kompania Piwowarska. O wynikach tych działań podjętych w 2019 r. można przeczytać w 12. Raporcie zrównoważonego rozwoju firmy. Podobnie jak poprzednie, także to opracowanie pokazuje wkład lidera branży piwnej w Polsce w realizację celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Ochrona środowiska naturalnego

Gazy cieplarniane. W zakresie celu 7. „Agendy 2030” (zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie energetycznym) Kompania Piwowarska podpisała w 2019 r. przełomową umowę typu PPA (power purchase agreement) z firmą innogy na dostawę energii elektrycznej z farmy wiatrowej. Dzięki tej współpracy po raz pierwszy w Polsce na taką skalę produkcja będzie zasilana energią z elektrowni wiatrowej i przyczyni się do przejścia browarów Kompanii Piwowarskiej w 100% na OZE (już w 2021 r.) i redukcji emisji CO2 o 66% w porównaniu do 2019 r. W ten sposób producent piwa stanie się jedną z pierwszych firm w Polsce wykorzystujących w procesie produkcyjnym energię elektryczną wyłącznie pochodzącą z OZE.

Ponadto, w ramach ograniczania negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych czy zużycia energii, browary Kompanii Piwowarskiej wyposażone są precyzyjny system monitorujący zużycie mediów. Pozwala on śledzić m.in. pobór ciepła, prądu i chłodu w dowolnych przedziałach czasowych. Stale też monitorowany jest poziom emisji CO2, który z roku na rok jest coraz niższy. W 2019 r. browary Kompanii Piwowarskiej wyemitowały 7,07 kg CO2e/hl piwa.

Odpady i recykling. Realizując cel 12. dotyczący odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji, Kompania Piwowarska praktycznie wszystkie (99,82%) odpady i produkty uboczne poddaje odzyskowi, w tym recyklingowi. Około 49% produktów dystrybuuje w opakowaniach wielokrotnego użytku: w szklanych butelkach zwrotnych oraz stalowych beczkach wykorzystywanych w gastronomii, tzw. kegach. Firmie tak bardzo zależy na butelkach zwrotnych, że w 2019 r. otworzyła przy swoim poznańskim browarze punkt skupu, w którym przyjęto dotychczas ponad 1,2 mln butelek.

Woda. Cel 6. „Agendy 2030” ONZ mówi m.in. o dążeniu do zapewniania dostępu do wody i warunków sanitarnych. W tym zakresie browary Kompanii Piwowarskiej należą do światowych liderów w oszczędzaniu wody. Do uwarzenia 1 hl piwa Kompania potrzebuje jedynie 2,63 hl wody, podczas gdy nadal w innych browarach jest to często od 3 do 6 hl.

Społeczeństwo i pracownicy

Działania odpowiedzialnościowe. Realizując cel 3. Agendy ONZ, w którym jest mowa o zdrowiu i jakości życia, lider branży piwnej w Polsce angażuje konsumentów w programy odpowiedzialnościowe jak np. Sprawdź Promile. W ciągu 5 lat od momentu powstania mobilnej strefy Sprawdź Promile na 61 największych imprezach w Polsce Kompania Piwowarska zaangażowała łącznie ok. 1 mln osób, blisko 340 tysięcy osób przebadało się profesjonalnym alkomatem i przeprowadzono ponad 100 tys. animacji uświadamiających wpływ alkoholu na organizm.

We wrześniu 2019 Kompania Piwowarska razem z fundacją „Dom w Łodzi” uruchomiła także kampanię FASOFF, której celem jest zwrócenie uwagi na problem spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. Kompania Piwowarska rozwija również dynamicznie segment piw bezalkoholowych. Od 2009 r. firma prowadzi także edukacyjny serwis www.abcalkoholu.pl, który odwiedziło już ponad 270 tysięcy osób.

Pracownicy. W ramach celu 5. dotyczącego równości i różnorodności, Kompania Piwowarska zapewnia równe szanse zawodowe wszystkim bez względu na płeć, wiek czy inne różnice. Odsetek pań pracujących w strukturach firmy na stanowiskach kierowniczych wynosi obecnie ponad 31,5%, a różnica w płacach kobiet i mężczyzn wynosi od +2% do -3%, co w praktyce oznacza, że wynagrodzenia obu płci w Kompanii Piwowarskiej są równe. Firma należy również do grona 14 firm, które podpisały Kartę Różnorodności.

Społeczności. Kompania Piwowarska od lat wspiera społeczności lokalne. W ten sposób realizując cel 11. dotyczący zrównoważonych miast i społeczności. W 2019 r. firma przekazała prawie 2,5 mln zł na tego typu cele. Były to projekty związane m.in. z rozwojem polskich miast (LECHSTARTER – program flagowy marki Lech) i ochroną zagrożonych gatunków (marka Żubr), jak również wsparcie instytucji w całej Polsce. We wspieranie organizacyjnie i finansowe działania wolontariatu pracowniczego zaangażowało się ponad 60% pracowników.

Potwierdzeniem rozwijania działalności Kompanii Piwowarskiej w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju jest szereg wyróżnień, jakie firma otrzymała za ub.r. Wśród nich znalazły się m.in. tytuł Super Etycznej Firmy „Pulsu Biznesu” i listek CSR tygodnika „Polityka”. Kompania Piwowarska od lat zajmuje też pozycje w pierwszej dziesiątce Rankingu Odpowiedzialnych Firm.