Nowy raport CSR Kompanii Piwowarskiej

Aktualności

Nowy raport CSR Kompanii Piwowarskiej

20 sierpnia 2019

  • #CSR
  • #kompania piwowarska

Dotarcie z przekazami na temat odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu do blisko 5 mln osób, najniższy poziom zużycia wody w branży, 99% odpadów poddanych odzyskowi oraz 1 mln zł przeznaczonych na projekty lokalne, to tylko niektóre działania Kompanii Piwowarskiej, które firma prezentuje w swoim Raporcie Zrównoważonego Rozwoju za 2018 r.

Raport CSR za 2018 r. pokazuje wkład firmy w realizowanie 13-tu spośród 17-tu celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Strategia zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej skupiona jest na 3 obszarach, tj. produkty i zdrowie; ludzie i społeczeństwo; środowisko naturalne. W ich ramach firma realizuje m.in. programy na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, dba o społeczności lokalne oraz zapewnia świetne warunki pracy i rozwoju swoim pracownikom, oszczędza wodę, energię i zapewnia niemal 100% recyklingu swoich odpadów i produktów ubocznych.

Kompania Piwowarska od wielu lat stara się zapobiegać negatywnym zjawiskom związanym ze spożywaniem alkoholu i wypadkami drogowymi. W ubiegłym roku aż 273 tys. osób zostało zaangażowanych w programy odpowiedzialnościowe realizowane przez Kompanię Piwowarską, m.in. Sprawdź Promile. Firma rozwinęła również segment piw bezalkoholowych.

W zakresie celu dotyczącego równości, lider branży piwowarskiej w Polsce nie ustaje w dążeniach do wyeliminowania dyskryminacji wobec kobiet i zapewnienia im równych szans w pełnieniu funkcji przywódczych. Firma należy do grona 14 firm, które w 2012 r. jako pierwsze w Polsce podpisały Kartę Różnorodności. Efekt tych działań to m.in. 32,2% kobiet zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w tzw. męskiej branży, a różnica w wynagrodzeniach obu płci w Kompanii Piwowarskiej zawiera się w granicach od +2% do -3%, co w praktyce oznacza, że płace kobiet i mężczyzn w KP są równe.  

Efektem ubiegłorocznych działań Kompanii Piwowarskiej jest najlepszy w branży wynik w zakresie zużycia wody do produkcji piwa – 2,64 hl wody na 1 hl piwa. Ten wynik stawia firmę wśród liderów oszczędzania wody nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Kompania Piwowarska utrzymuje również niski poziom emisji CO2 e/hl piwa (6,63 kg) pomimo zwiększenia poziomu produkcji piwa w swoich browarach.

W zakresie celu 12. ONZ poświęconego odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji firma poddała niemal wszystkie wytworzone w jej browarach produkty uboczne i odpady procesowi recyklingu (99,65%). Na masową skalę korzysta z opakowań zwrotnych, w butelkach tego rodzaju sprzedała w ub. roku 46% swojego piwa.