Nowy Prezes Zarządu Sokołów planuje dalszy rozwój Grupy

Producenci

Nowy Prezes Zarządu Sokołów planuje dalszy rozwój Grupy

06 listopada 2023

Wraz z początkiem listopada stanowisko Prezesa Zarządu Sokołów objął Przemysław Gostkiewicz. Przejął on stery w firmie po Bogusławie Miszczuku, który – po 22 latach pełnienia tej funkcji – odszedł na emeryturę. Jako nowy Prezes, Przemysław Gostkiewicz już od początku stawia na konsekwentny rozwój Grupy Sokołów, budowany na solidnym fundamencie, tworzonym przez profesjonalną załogę, nowoczesne technologie, renomowane marki i wysokiej jakości produkty.

Przemysław Gostkiewicz posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu wieloma dużymi firmami w tym należącymi do międzynarodowych koncernów, jak i w zarządzaniu ludźmi. Na początku swojej kariery pracował dla firmy P&G. Następnie piastował stanowiska wysokiego szczebla w globalnych korporacjach. W firmie Danone zarządzał sprzedażą w wielu europejskich krajach oraz największymi markami na kluczowych rynkach. Pełnił też funkcję Dyrektora Generalnego na kraje bałtyckie i nordyckie, a następnie – w firmie SC Johnson – funkcję Dyrektora Generalnego na Polskę. Kolejnym etapem jego zawodowej kariery było stanowisko Prezesa BZK Bakoma, czyli głównej spółki jednego z największych polskich koncernów rolno-spożywczych.

W trakcie swojej kariery zawodowej skutecznie rozwijał wiele marek i produktów skierowanych do konsumentów. Posiada 25-letnie doświadczenie w branży mleczarskiej, która – jak podkreśla nowy Prezes Zarządu Sokołów S.A. – w swoim profilu działania jest zbliżona do branży mięsnej.

– W obydwu tych branżach niezwykle istotnym elementem jest współpraca z rolnikami, a także budowanie relacji z różnymi grupami – w tym m.in. hodowcami, pracownikami, klientami i oczywiście konsumentami. W każdej z nich kluczowy jest też łańcuch „od pola do stołu” – mówi Przemysław Gostkiewicz.

Nowy Prezes jasno określa główny cel swego działania.

– Przede wszystkim, wspólnie z pracownikami, chcę budować na solidnym fundamencie przyszłość Grupy Sokołów, realizując jej długofalową strategię – deklaruje Przemysław Gostkiewicz. – W realizacji tego strategicznego celu bazować będziemy na profesjonalizmie naszej załogi, doskonale wyposażonych zakładach, innowacyjnych technologiach i silnych markach, cieszących się uznaniem i zaufaniem konsumentów. To naprawdę mocne podstawy do dalszego rozwoju firmy, za stworzenie których szczególne wyrazy uznania należą się poprzedniemu Prezesowi, Bogusławowi Miszczukowi.

Przemysław Gostkiewicz wśród głównych wartości, jakimi kieruje się w życiu zawodowym, wymienia zaufanie oraz zaangażowanie, rozumiane jako chęć własnego rozwoju i dążenie do osiągania coraz lepszych efektów. Realizacja założonych celów wynika natomiast z połączenia tych dwóch czynników.

– Wierzę w kapitał ludzki, dlatego słucham, rozmawiam i dyskutuję w celu wspólnego wypracowania najlepszych rozwiązań – podkreśla nowy Prezes Zarządu Sokołów S.A. – Doceniam patrzenie w przyszłość – zdefiniowanie celu oraz sposobu jego realizacji, poprzez określenie planu i kroków milowych. Jestem też entuzjastą efektywności – wiem, jak ważna jest skuteczność w działaniu, zdefiniowanie priorytetów i wskaźników, ich mierzenie oraz stałe monitorowanie, czy firma zmierza w dobrym kierunku.

źródło: Sokołów
Oprac.: Klaudia Walkowiak