Jest nowy pomysł na niedziele handlowe

Detal/Hurt

Jest nowy pomysł na niedziele handlowe

02 listopada 2020

W okresie pandemii dwie niedziele pracujące w miesiącu i gwarancje co najmniej dwóch niedziel wolnych od pracy dla wszystkich pracowników to jeden z apeli pracodawców i związków zawodowych do rządu, które mają pomóc gospodarce oraz zmniejszać ryzyko eskalacji pandemii.

Konfederacja Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP, OPZZ, Forum Związków Zawodowych i Związek Rzemiosła Polskiego, organizacje reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego, zaapelowali do rządzących o skoncentrowanie swojej uwagi i realnych działań na przeciwdziałaniu skutkom pandemii, „której rozmiary zagrażają dziś bezpieczeństwu wszystkich obywateli”.

Pracodawcy i związki zawodowe oczekują pilnego uregulowanie zmian w zasadach zakazu handlu w niedzielę, przywracające w okresie pandemii 2 niedziele pracujące w miesiącu i gwarancje co najmniej 2 niedziel wolnych od pracy dla wszystkich pracowników. Zdaniem Rady Dialogu Społecznego „ten nowy kompromis realizował będzie potrzeby społeczne – zapewnienia większej płynności w dostępie obywateli do zaopatrzenia w warunkach rosnącego zagrożenia epidemiologicznego oraz potrzebę podtrzymania aktywności gospodarczej w warunkach pogarszania się sytuacji gospodarczej firm”.

źródło: Business Insider
oprac.: EW