Nowy podatek dla przedsiębiorców w Polsce

Aktualności

Nowy podatek dla przedsiębiorców w Polsce

13 marca 2024

W polskim prawie ma zacząć obowiązywać podatek wyrównawczy. Rząd aktualnie pracuje nad jego legislacją. Całość ma opierać się o dyrektywę UE, która ma na celu zapewnienie minimalnego poziomu opodatkowania dużych grup krajowych i międzynarodowych grup przedsiębiorstw.

Dyrektywa ma na celu wprowadzenie w życie UE Globalnych zasad przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania. W oparciu o te zasady na świecie ma zostać ustanowiony minimalny poziom opodatkowania działalności gospodarczej. W związku z tym rozwiązaniem największe, międzynarodowe przedsiębiorstwa będą podlegały corocznemu sprawdzeniu czy spełniają wymóg minimalnego efektywnego poziomu opodatkowania, który wynosi 15%. Jeżeli efektywny poziom opodatkowania dochodu dla danej grupy międzynarodowej, w określonej jurysdykcji, będzie wynosił poniżej 15% na grupę tą zostanie nałożony podatek wyrównawczy.

Podatki wyrównawcze mają występować w trzech różnych rodzajach: globalny podatek wyrównawczy – zasada włączenia dochodu do opodatkowania (IIR), krajowy podatek wyrównawczy – zależnie do kontekstu także z przymiotem „kwalifikowany” (QDMTT), podatek od niedostatecznie opodatkowanych zysków – zasada niedostatecznie opodatkowanych zysków (UTPR). Globalny podatek wyrównawczy (IIR) przypisuje obowiązek zapłaty właściwego podatku wykonawczego jednostce dominującej najwyższego szczebla w grupie.

W założeniu jednostka, która dominuje w grupie, w strefie swojej działalności, w której ma siedzibę, powinna zapłacić podatek wyrównawczy od swoich nisko opodatkowanych jednostek zależnych w innych jurysdykcjach. Krajowy podatek wyrównawczy (QDMTT) działa podobnie, poza faktem, że prawo do poboru opłaty przysługuje państwu, w którym siedziby mają nisko opodatkowane jednostki wchodzące w skład grupy. Podatek od niedostatecznie opodatkowanych zysków (UTPR) wskazuje konieczność zapłaty podatku wyrównawczego od jednostki dominującej, na jednostki z grupy znajdujące się w danej jurysdykcji, jeśli ta jednostka dominująca działa w innej jurysdykcji, w której nie ma IIR.

źródło: Infor
Oprac.: red.