Nowe zasady doręczania pism

Prawo

Nowe zasady doręczania pism

02 stycznia 2015

Resort finansów planuje wprowadzić sporo zmian w przepisach dotyczących doręczania pism. W celu usprawnienia doręczania pism organu podatkowego proponuje się w art. 144 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej rozszerzenie kręgu podmiotów, które mogą doręczyć pismo o upoważnionych pracowników organu podatkowego. Kolejna nowość to zasada mówiąca, że pełnomocnikom zawodowym (adwokaci, radcowie prawni oraz doradcy podatkowi) i organom administracji publicznej wszystkie pisma doręcza się przez internet albo w siedzibie organu podatkowego. Zmianie ulec ma także definicja samego doręczenia. Aktualnie uznaje się, że pisma doręcza się osobom fizycznym „w ich mieszkaniu”. Ministerstwo Finansów chce rozszerzyć to pojęcie – doręczenie odbywać ma się „na posesji adresata”, co obejmie przypadki wręczania pism np. przed domem lub na klatce schodowej. Do Ordynacji trafi ponadto nowa kategoria miejsca doręczenia pisma – „krajowy adres do doręczeń” (adres inny niż adres miejsca zamieszkania). Doręczenie pisma możliwe będzie także na adres skrytki pocztowej. Zmiany obejmą również doręczanie pism osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej. Proponuje się w art. 151 § 2 Ordynacji podatkowej, aby w razie niemożności doręczenia pisma wyżej wymienionym w ich siedzibie, pisma doręczane były za pokwitowaniem zarządcy budynku lub dozorcy, gdy osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi.