Nowe przepisy dla handlujących w internecie

Aktualności

Nowe przepisy dla handlujących w internecie

23 marca 2021

Rada UE przyjęła przepisy, które wzmocnią współpracę administracyjną i obejmą sprzedaż przez platformy cyfrowe. Regulacje mają na celu usprawnienie opodatkowania osób handlujących na tych platformach.

– Już teraz dużo osób i firm sprzedaje towary lub oferuje usługi za pośrednictwem platform cyfrowych. I liczba ta stale rośnie. Jednak dochody tak osiągane pozostają często niezgłoszone i podatek nie zostaje odprowadzony, zwłaszcza gdy dana platforma działa w kilku państwach na raz. Państwa członkowskie tracą więc dochody podatkowe, a handlujący na platformach cyfrowych uzyskują nieuczciwą przewagę nad tradycyjnymi firmami – można przeczytać w komunikacie, w którym Rada UE uzasadnia konieczność wprowadzenia nowych przepisów.

Nowelizacja dyrektywy o administracyjnej współpracy podatkowej ma zaradzić tym problemom i zobligować operatorów platform cyfrowych do zgłaszania dochodów osób, które prowadzą handel na ich platformach, a państwa członkowskie – do automatycznej wymiany tych informacji.

Nowe przepisy będą mieć zastosowanie do platform cyfrowych zlokalizowanych zarówno w UE, jak i poza nią i zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. oraz umożliwią krajowym organom podatkowym wykrywanie dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem platform cyfrowych i ustalanie odnośnych zobowiązań podatkowych.

źródło: Money.pl
oprac.: NP