Nowa linia produkcyjna Staropolanki w Polanicy-Zdroju

Nowości FMCG

Nowa linia produkcyjna Staropolanki w Polanicy-Zdroju

18 października 2018

Staropolanka rozpocznie inwestycję, związaną z instalacją nowej linii rozlewniczej, której potencjał technologiczny oraz możliwości wytwórcze pozwolą zwiększyć produkcję popularnych wód mineralnych nawet o 25% w skali roku. Cały projekt inwestycyjny ruszy jeszcze w październiku.

Nowa inwestycja w zaawansowaną technologicznie linię produkcyjną Staropolanki w rozlewni wód mineralnych w Polanicy-Zdroju to element strategii rozwoju Uzdrowisk Kłodzkich. Projekt zakłada obniżenie kosztów produkcyjnych i zwiększenie skali działalności tak, aby marka Staropolanka mogła jeszcze aktywniej konkurować w segmencie naturalnych wód butelkowanych, który obecnie systematycznie się rozwija.

Nowa inwestycja wpłynie na zwiększenie skali produkcji Staropolanki, do ponad 100 mln butelek rocznie. Cały projekt inwestycyjny rozpocznie się od pierwszego etapu, jakim będzie przygotowanie infrastruktury budynku hali magazynowej przy ul. Zakopiańskiej 3 w Polanicy-Zdroju do zainstalowania nowej linii produkcyjnej. W ramach projektu prowadzone będą również badania geologiczne i wykonane odwierty, które pozwolą na pozyskanie dodatkowych, naturalnych źródeł wód mineralnych. Dotychczasowa stacja uzdatniania wody zostanie rozbudowana, podobnie jak stacja transformatorowa, która zostanie przystosowana do przyszłościowego zwiększenia zapotrzebowania na moc. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na połowę 2019 r.

Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa PGU dysponują obecnie 3 rozlewniami – w Polanicy-Zdroju i Jeleniowie koło Kudowy-Zdroju, które pracują nieprzerwanie. Wody mineralne z Uzdrowisk Kłodzkich, tj. Staropolanka, Wielka Pieniawa i Kudowianka pochodzą z 4 różnych źródeł, dzięki czemu różnią się smakiem i składem mineralnym, przy jednoczesnym zachowaniu naturalnego pochodzenia z okolicy Gór Stołowych.