Nowa jakość na rynku drobiu

Aktualności

Nowa jakość na rynku drobiu

07 lipca 2014

Od kilku miesięcy na rynku dostępne są wysokiej jakości produkty drobiowe nowego typu. To wynik rozszerzenia asortymentu wyrobów spożywczych, oferowanych w ramach Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP). Na wniosek Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego pod koniec 2013 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o objęciu systemem QAFP nowych kategorii artykułów spożywczych. Certyfikat QAFP został tym samym przyznany kolejnym rodzajom wyrobów drobiarskich. Do tej pory znak jakości QAFP przysługiwał kulinarnemu mięsu z piersi kurczaka i indyka oraz tuszkom i elementom młodej polskiej gęsi owsianej. Dzięki poszerzeniu asortymentu wyrobów certyfikowanych, od niedawna na rynku dostępne są także nowe kategorie produktów z kurczaka i indyka, mianowicie m.in. tuszki, ćwiartki, uda i skrzydła. System QAFP obejmuje różne rodzaje produktów spożywczych. W 2010 r. podjęte zostały działania, mające na celu zaadaptowanie systemu do procesu produkcji drobiu. W systemie QAFP zawarto szczegółowe wytyczne, dotyczące każdego z etapów hodowli trzech gatunków ptactwa – kurczaków, indyków oraz gęsi. Ideą przewodnią, która towarzyszy powstaniu i rozwojowi systemu jest wprowadzenie na rynek różnorodnych wyrobów drobiarskich wysokiej jakości, spełniających oczekiwania wymagających konsumentów.