NIVEA pomaga podopiecznym Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce

Aktualności

NIVEA pomaga podopiecznym Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce

To już piąta dostawa kosmetyków NIVEA dla podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Tym razem wsparcie trafiło do Wioski SOS w Karlinie, a także do rodzin z tamtejszego Programu Umacniania Rodziny.

Pod opieką Programu SOS Wiosek Dziecięcych w Karlinie jest w sumie 329 dzieci. Aż 264 dzieci to dzieci z rodzin znajdujących się w Programie Umacniania Rodziny. Działanie Programu skierowane jest do rodzin zagrożonych rozpadem, znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, z którą nie są w stanie poradzić sobie samodzielnie. Częstym problemem jest bezrobocie, niepełnosprawność i uzależnienia. Pracownicy Programu Umacniania Rodziny udzielają im regularnego wsparcia, pomagają zidentyfikować problemy i znaleźć rozwiązania. Wszystko po to, by dzieci nie musiały przeżywać dramatu, jakim jest rozdzielenie z rodziną biologiczną.

Praca z rodziną jest często pracą od podstaw, a jednym z ważnych obszarów jest edukacja zdrowotna i uświadomienie rodzicom roli, jaką odgrywa higiena i pielęgnacja.

– To niezwykle istotne, zwłaszcza w okresie letnim. Nasze rodziny są świadome jak ważny to temat i starają się przestrzegać zasad higieny mimo trudnych warunków finansowych. Tu naprzeciw wychodzi NIVEA i przekazując darowiznę wspiera podopiecznych w kwestii pielęgnacji i dbania o wygląd. Częsty problem, którym jest brak funduszy na zakup kosmetyków został rozwiązany. Dary przekazane przez firmę NIVEA to bardzo ważne i znaczące wsparcie – mówi Michał Szwiec, koordynator Programu Umacniania Rodziny w Karlinie.