Niedzielny zakaz handlu we Włoszech?

Aktualności

Niedzielny zakaz handlu we Włoszech?

We włoskim parlamencie trwają prace związane z wprowadzeniem ograniczenia handlu w niedziele. Politycy rządzącej koalicji są zwolennikami tego rozwiązania, ale toczą debatę dotyczącą zakresu nowych przepisów.

Ruch Pięciu Gwiazd opowiada się za zakazem handlu w 45 niedziel w roku, natomiast Liga Północna domaga się lżejszych regulacji. Wobec tego możliwe jest kompromisowe rozwiązanie polegające na przyjęciu w projekcie ustawy liczby 26 niedziel w roku z zakazem.

Cytowani przez Bloomberg eksperci twierdzą że zamknięcie sklepów we wszystkie niedziele spowodowałoby spadek PKB do 0,5%, utratę pracy przez ok. 150 tys. osób oraz spadek przychodów z podatków o nawet 2 mld dol.

Źródło: Bloomberg za Business Insider

Foto: Pixabay