Nestlé przeciwko pracy dzieci

Producenci

Nestlé przeciwko pracy dzieci

Nestlé ogłasza innowacyjny program zwiększający dochody rolników, który ma podnieść poziom życia rodzin uprawiających kakao i przyspieszyć wdrażanie praktyk rolnictwa regeneracyjnego. Dodatek finansowy otrzymają gospodarstwa stosujące dobre praktyki takie, jak m.in. posyłanie dzieci do szkoły czy stosowanie optymalnych metod upraw.

Nestlé zainwestuje 1,3 miliarda franków szwajcarskich do 2030 roku, co oznacza ponad trzykrotne zwiększenie dotychczasowego corocznego poziomu inwestycji w tym obszarze.

Dodatki finansowe będą stymulować te praktyki rolnicze, których długofalowym celem jest poprawa jakości życia lokalnych społeczności. Gospodarstwa uprawiające kakao będą premiowane nie tylko za ilość i jakość plonów, ale również za pozytywny wpływ na środowisko i lokalną społeczność.

Społeczności uprawiające kakao stoją w obliczu ogromnych wyzwań, takich jak: powszechne ubóstwo na terenach wiejskich, rosnące zagrożenia klimatyczne oraz brak dostępu do usług finansowych czy podstawowej infrastruktury w zakresie wody, opieki zdrowotnej i edukacji. Te złożone czynniki zwiększają ryzyko pracy dzieci w rodzinnych gospodarstwach rolnych. Nowa inicjatywa Nestlé skupia się na pierwotnych przyczynach pracy dzieci i odpowiada na nie, bazując na współpracy z partnerami, w tym lokalnymi władzami, i w oparciu o obiecujące wyniki pilotażu programu.

– Pragniemy mieć namacalny, pozytywny wpływ na sytuację coraz większego grona rodzin uprawiających kakao, zwłaszcza na obszarach gdzie ubóstwo jest powszechne, a zasoby ograniczone. Wszystko po to, by pomóc w zniwelowaniu różnic w dochodach rolników – komentuje Mark Schneider, CEO Nestlé.

Program premiuje praktyki, które zwiększają wydajność upraw i pozwalają zapewnić dodatkowe źródła finansowe gospodarstwom, co ma zmniejszyć różnice w dochodach oraz wspomóc ochronę dzieci. Wdrażając te praktyki, gospodarstwa mogą zyskać do 500 franków szwajcarskich rocznie przez pierwsze dwa lata programu. Po tym okresie, kwota dodatków będzie wynosić 250 franków szwajcarskich. Wypłacanie świadczeń nie będzie zależnie od ilości dostarczanego kakao – program uwzględnia również mniejsze gospodarstwa i także im zapewnia środki. Oferuje również środki dla współmałżonka, wzmacniając tym samym pozycję kobiet.

Bazując na pozytywnych efektach pilotażu zrealizowanego w 2020 roku z udziałem 1000 rolników z Wybrzeża Kości Słoniowej, w 2022 roku Nestlé rozszerzy program na 10 000 rodzin w tym kraju. W 2024 roku do programu dołączy Ghana. Nastąpi wówczas ocena wyników tej fazy testowej i dostosowanie programu przed planowanym włączeniem do niego wszystkich rodzin uprawiających kakao w globalnym łańcuchu dostaw Nestlé, co planowane jest do 2030 roku.

W ramach programu Nestlé przekształci swój globalny system pozyskiwania kakao, aby zapewnić pełen monitoring pochodzenia i odpowiednią klasyfikację swoich produktów z zawartością tego składnika – od miejsca pozyskania do fabryki. Pozwoli to na transformację łańcucha dostaw Nestlé oraz szerzej pojętej branży. Firma wprowadzi do oferty linię produktów wykorzystujących kakao uzyskane w ramach programu, umożliwiając konsumentom wpływ na poprawę jakości życia plantatorów oraz ochronę najmłodszych

 źródło: Nestlé