Nestlé dla klimatu

Aktualności

Nestlé dla klimatu

13 września 2019

W dniu 12 września Nestlé ogłosiło, że do 2050 r. zamierza osiągnąć zerową emisję netto gazów cieplarnianych. Zobowiązanie to obejmuje najważniejszy cel Porozumienia paryskiego – aby ograniczyć wzrost temperatury maksymalnie do 1,5°C. Przed zwołanym na koniec września przez Sekretarza Generalnego ONZ, szczytem klimatycznym, Nestlé podpisze „Business Ambition for 1,5°C”.

Ogłaszając nowe zobowiązanie, Nestlé zwiększa tempo swoich działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu. Firma bazuje na dekadzie doświadczeń w pracy nad redukcją emisji gazów cieplarnianych. W ciągu ostatnich 4 lat Nestlé działało tak, by nie przyczyniać się do wzrostu temperatury powyżej 2°C. Firma jest zdecydowana odgrywać wiodącą rolę w walce ze zmianami klimatu. W ciągu najbliższych dwóch lat Nestlé opracuje plan obejmujący cele pośrednie zgodne ze ścieżką 1,5°C. Firma będzie corocznie sprawdzać swoje postępy, aby upewnić się, że jest na dobrej drodze.

Aby do 2050 r. osiągnąć wyznaczony cel, firma podejmie następujące kroki:

– Przyspieszenie transformacji portfolio produktów zgodnie z trendami konsumenckimi – Nestlé wprowadzi na rynek więcej produktów o zminimalizowanym wpływie na środowisko i będących składnikami zrównoważonej diety. Będzie to żywność i napoje na bazie roślin. Nestlé będzie również dążyć do takiej reformulacji produktów, aby zawierały składniki przyjaźniejsze dla klimatu. Firma przechodzi także na alternatywne materiały opakowaniowe.

– Zwiększenie liczby inicjatyw zaadresowanych do farmerów w celu absorpcji większej ilości węgla – Nestlé we współpracy z rolnikami wzmocni działania i programy mające na celu zrekultywowanie gleby i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Nestlé zwiększy wysiłki na rzecz ochrony lasów poprzez przesadzanie drzew i zwiększanie bioróżnorodności.

– Wykorzystanie 100% odnawialnej energii elektrycznej w fabrykach, magazynach, logistyce i biurach Nestlé – 1/3 fabryk Nestlé (143) już korzysta ze 100% odnawialnej energii elektrycznej. Nestlé będzie nadal zwiększać użycie energii ze źródeł odnawialnych.