NBP:W 2018 roku mniejsza dynamika w inwestycjach przedsiębiorstw prywatnych

Aktualności

NBP:W 2018 roku mniejsza dynamika w inwestycjach przedsiębiorstw prywatnych

Mniej dynamicznie w 2018 r. może się rozwijać aktywność inwestycyjna w przedsiębiorstwach prywatnych – podał NBP w szybkim monitoringu, analizie sektora przedsiębiorstw, styczeń 2018 r. (SM NBP).

Chociaż zgodnie z wynikami badania SM NBP przedsiębiorcy zamierzają podjąć zdecydowanie więcej nowych inwestycji niż deklarowali w ubiegłorocznych planach, choć ich rozpoczęcie raczej nie nastąpi w samym początku roku. Jednak prognoza ta dotyczy w większym stopniu przedsiębiorstw publicznych oraz w przedsiębiorstwach z sekcji o znaczącym wykorzystaniu funduszy unijnych. W pozostałych – raczej brak sygnałów wskazujących na wyraźne przyspieszenie inwestycji.

Według badania NMB planowane na 2018 r. inwestycje będą, podobnie jak w ostatnich latach, w relatywnie mniejszym stopniu skierowane na rozbudowę zdolności produkcyjnych. W planach inwestycyjnych dominują inwestycje mające na celu odtworzenie posiadanego majątku (29,5%). Inwestycje mające na celu wzrost efektywności kosztowej planuje 13,1% ankietowanych przedsiębiorstw.

Równolegle do poprawiających się prognoz popytu rosną też wskaźniki mierzące skłonność firm do podejmowania nowych inwestycji w perspektywie roku, jednak planowane na nowy rok inwestycje rozpoczynane będą raczej w późniejszych kwartałach roku (nowe inwestycje w I kw. roku planuje podjąć 22,9% respondentów, tj. podobnie jak przed kwartałem i o 0,7 pp. więcej niż przed rokiem).

Silne przyśpieszenie aktywności inwestycyjnej zapowiadają w 2018 r. przede wszystkim przedsiębiorstwa sektora publicznego. Nowe inwestycje planuje rozpocząć niemal 60% firm publicznych, a silny wzrost salda dużych zmian w rocznych planach inwestycji sugeruje, że dynamika wydatków rozwojowych powinna w tej grupie podmiotów zdecydowanie przyspieszyć. Mniej dynamicznie w 2018 r. może się natomiast rozwijać aktywność inwestycyjna w przedsiębiorstwach prywatnych – choć więcej przedsiębiorstw prywatnych deklaruje zwiększenie liczby nowych inwestycji w horyzoncie roku (36,6%, wzrost o 6 pp. r/r), to jednak brak większych zmian wielkości nakładów w rocznych planach inwestycji wskazuje, że będą to inwestycje mniejsze co do skali.

Wyższe inwestycje w 2018 r. mogą być częściowo związane z poprawiającą się absorpcją funduszy unijnych. Wskazuje na to wyraźne ożywienie wszystkich ocen planowanych inwestycji w przedsiębiorstwach z sekcji o znaczącym wykorzystaniu funduszy unijnych. W pozostałych sekcjach, gdzie środki unijne mają mniejsze znaczenie wskaźniki inwestycyjne są wprawdzie dobre, natomiast nie obserwowane są sygnały wskazujące na wyraźne przyspieszenie inwestycji.

 

 

Źródło: NBP

Fot.: PIXABAY