NBP podwyższył prognozy inflacji

Gospodarka

NBP podwyższył prognozy inflacji

 Za blisko połowę inflacji w 2022 r. odpowiadać będą ceny energii. Roczna dynamika cen energii może wzrosnąć nawet do rekordowych 27 % w czerwcu przyszłego roku  – pisze Bisnes Insider powołując się na odpowiedź  prezesa Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

Prezes NBP Adam Glapiński, w odpowiedzi na pytania Business Insider Polska, poinformował, że bank centralny dysponuje nowymi, przybliżonymi prognozami wskaźników makroekonomicznych na najbliższe dwa lata. Przewidywania zostały sporządzone 20 grudnia 2021 r. i – jak zastrzega szef NBP – “mają tylko charakter wstępny”.

Adam Glapiński przyznaje, że prognoza bierze pod uwagę zatwierdzony przez Prezesa URE — znacznie silniejszy, niż wcześniej zakładano — wzrost taryf na energię elektryczną i gaz dla gospodarstw domowych. W prognozie uwzględniono wprowadzenie tarczy antyinflacyjnej w zakresie cen energii (w okresie od stycznia do marca/maja 2022 r.) oraz w zakresie cen żywności (obniżki stawki VAT na żywność do 0% w okresie od lutego do lipca 2022 r.). W prognozie nie uwzględniono ewentualnych dalszych zmian stóp procentowych NBP.

Rachunki za energię elektryczną i gaz dla gospodarstw domowych od 2022 r. wzrosną przeciętnie odpowiednio o ok. 24 %. i 54%. Jedynie w I kwartale 2022 r. wzrost tych cen będzie słabszy ze względu na działanie tarczy antyinflacyjnej. W całym 2022 r. znacząco wyższe będą również ceny opału (efekt wzrostu cen węgla na rynkach światowych), energii cieplnej (wskutek wzrostu cen uprawnień do emisji CO2), a także ceny żywności.