Nawyki zakupowe w czasach pandemii

Aktualności

Nawyki zakupowe w czasach pandemii

11 maja 2022

Z raportu Kantar, Winning Omnichannel, 2022 Global E-Report wynika, że na globalny rynek FMCG silny wpływ miała pandemia COVID-19. Od jej początku zaobserwowano zmiany w nawykach zakupowych konsumentów. W 2020 r. nastąpił wzrost sprzedaży produktów konsumowanych w domu, a następnie w 2021 r. trend ten wyhamował.

Z raportu dowiadujemy się, że na początku pandemii obserwowano nienotowane od lat zachowania, tj. gromadzenie zapasów i konsumpcje w domach, co przyczyniło się do wzrostu średniej wartości koszyka zakupowego o ok. 22% rdr. Zmiany zachowań spowodowały wzrost wartości sprzedaży o ponad 12% rdr., przy spadku częstotliwości robienia zakupów.

Jak podaje Interia – Wszystkie te fluktuacje łagodniały jednak w kolejnych kwartałach, wzrost średniej wartości koszyka zakupowego ulegał spowolnieniu, a wraz z nim wzrost wartości sprzedaży. W rezultacie dynamika łącznej sprzedaży produktów FMCG do konsumpcji domowej osiągała ujemne wartości w II oraz w IV kw. 2021 r.

Największy wpływ na spowolnienie wzrostu sprzedaży miały trzy główne kategorie stanowiące ok. 70% łącznej wartości rynku, czyli napoje, żywność oraz nabiał. W 2021 roku sprzedaż wymienionych kategorii rosła o ok. 3% rdr. Najszybciej rosnącym sektorem w 2021 roku pozostały napoje. Żywność odnotowała spowolnienie dynamiki wzrostu sprzedaży z 12,2 do 2,5% rdr. W 2020 to właśnie sektor żywności radził sobie najlepiej.

Podsumowanie

Jak czytamy w Interii – Jak ważna jest dla rynku żywności i napojów konsumpcja OOH dobitnie świadczą przykłady Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, gdzie relatywnie szybko zniesiono lockdowny. W tym pierwszym kraju w 2021 r. sprzedaż produktów in-home spadła o -7% rok do roku, gdy jednak uwzględnić produkty OOH (wzrost o 24 proc.), spadek łącznej wartości sprzedaży wyniesie tylko -1%. Jeszcze wyraźniej widać to na Wyspach, gdzie wliczenie OOH (wzrost o 26%) do łącznej sprzedaży powoduje, że zamiast zastoju 0% rynek produktów spożywczych notuje wzrost o 6%. W takich krajach, jak Francja czy Brazylia, w których sprzedaż OOH jeszcze się w 2021 r. nie odbudowała, takich efektów nie widać.

źródło: Interia