Nastroje konsumentów w górę

Detal/Hurt

Nastroje konsumentów w górę

11 stycznia 2021

W grudniu nastąpiła poprawa nastrojów konsumentów – wynika z barometru GfK.

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje wśród polskich konsumentów, wyniósł w grudniu 2020 r.: -15,5 i był o 3,2 pkt.% wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Badanie zrealizowano w dniach 4-9 grudnia na losowo-kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób.

Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 roku. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską.

źródło: bankier.pl
oprac.: EW