Najważniejsze zagadnienia w eksporcie żywności | Kongres Polagra Export Meeting

Wydarzenia

Najważniejsze zagadnienia w eksporcie żywności | Kongres Polagra Export Meeting

Jakie zmiany zaszły w ostatnich miesiącach na rynku spożywczym? Jakie szanse, wyzwania i zagrożenia stoją przed polskimi producentami żywności? Jak można wzmocnić eksport? – o tych i innych zagadnieniach będą rozmawiać uczestnicy Kongresu Polagra Export Meeting podczas targów Polagra (4-6.10.2021) w Poznaniu.

Kongres zaplanowano na wtorek, 5 października, czyli drugiego dnia targów Polagra, które od lat są najważniejszym wydarzeniem w dla branży spożywczej. W programie znalazły się prelekcji i panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli i ekspertów najważniejszych firm i instytucji branżowych.

Pierwszym z podjętych zagadnień będzie „Potencjał eksportowy polskiego sektora spożywczego”, do którego wprowadzi dr hab. Iwona Szczepaniak z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W tej części odbędzie się prezentacja wyników eksportowych za ostatnie dwa lata ze wskazaniem kluczowych sektorów branży spożywczej. Zaprezentowane zostają także hity eksportowe roku 2020, a od przedstawicieli stowarzyszeń, partnerów targów Polagra, uczestnicy będą mogli dowiedzieć się jak był ich klucz do sukcesu.

W dalszej części, prowadzonej przez dr Michała Gazdeckiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, eksperci odpowiedzą na pytanie „jak skutecznie sprzedawać polskie produkty poza granicami Polski?” Dyskusja będzie toczyła się wokół pytań: czy polskość jest zawsze atutem na rynkach zagranicznych i czy budowanie marki produktu na rynkach odmiennych pod względem kulturowym. O skutecznych narzędziach i usługach wspierających eksport opowie m.in. Piotr Placha, manager w zespole ekspertów branżowych Polskiej Agencji Inwestycji Handlu.

Ostatnim akcentem Kongresu Polagra Export Meeting będzie prelekcja dr hab. Agnieszka Poczta-Wajda w Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na temat zmian w handlu zagranicznym jaki zaszły w latach 2020-2021 (i perspektyw na lata kolejne). Nie zabraknie tematu Brexitu, pandemii COVID-19, zmian łańcuchów dostaw i nawyków konsumenckich.

Wydarzenie kierowane jest m.in. do polskich producentów z sektora spożywczego, przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń branżowych, instytucji państwowych wspierających polski eksport produktów spożywczych, ekspertów z firm doradczych, agencji badawczych, instytucji finansowych, przedstawicieli zagranicznych firm dystrybuujących żywność i zagranicznych organizacji branżowych.

źródło: materiały organizatora