Najsilniejszy wzrost cen od 10 lat

Gospodarka

Najsilniejszy wzrost cen od 10 lat

16 lutego 2021

Inflacja konsumencka (CPI) sięgnęła w styczniu 2021 r. 2,7%, w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrost cen był najszybszy od 10 lat. Inflacja będzie nadal przyspieszała, jednak nie skłoni to twórców polityki pieniężnej do jej zaostrzenia – uważają ekonomiści.

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) inflacja konsumencka (CPI) wyniosła w styczniu 2021 r. 2,7% w ujęciu rocznym. To więcej od konsensu rynkowego, który wynosił 2,4%. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w styczniu o 1,2%, co oznaczało najwyższą dynamikę od 10 lat.

„Według wstępnych danych, w styczniu 2021 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,7% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku” – napisano w komunikacie.

Jak czytamy dalej, rok do roku ceny na przykład żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 1,3%, tymczasem w ujęciu miesięcznym ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 1,6%.

Ekonomiści uważają, że wzrost cen żywności to skutek nowych podatków – cukrowego, handlowego i opłaty za „małpki”. Efekt jest taki, że w skali miesięcznej inflacja była najwyższa od 10 lat. Jak jednak zastrzegają specjaliści mBanku, obliczenia GUS–u bazują na niezmienionych wagach poszczególnych kategorii w koszyku.

– Szacujemy, że inflacja bazowa wzrosła do 4,2%, przy czym zmiany w koszyku inflacyjnym mogą sprawić, że inflacja okaże się nieco niższa od podanej dzisiaj – komentują specjaliści mBanku.

Zdaniem Adama Antoniaka, starszego ekonomisty Banku Pekao, w lutym i marcu możemy przejściowo zobaczyć nieco niższe poziomy inflacji konsumenckiej, jednak kolejne miesiące upłyną pod znakiem wzrostu cen w tempie przekraczającym cel NBP.

Zdaniem ekonomistów PKO BP styczniowy odczyt krajowej inflacji, podobnie jak niespodzianki z krajów regionu i strefy euro, potwierdzają zasadność obaw przed nadmiernym wzrostem cen, który mógłby się pojawić po odmrożeniu odłożonego popytu przy dużym wsparciu monetarnym i fiskalnym w większości gospodarek.

źródło: businessinsider.com.pl
oprac.: EW