Najnowsze dostępne wyniki badania prasy HoReCa Kantar Millward Brown z IV kwartału 2017

Aktualności

Najnowsze dostępne wyniki badania prasy HoReCa Kantar Millward Brown z IV kwartału 2017

Z dumą pragniemy podzielić się z Państwem danymi, jakie dzięki uprzejmości renomowanego biura badawczego Kantar Millward Brown opublikowano w ostatnim, marcowym wydaniu „Poradnika Restauratora” w artykule wstępnym redaktor naczelnej (załącznik).

Są to najnowsze, dostępne publicznie badania prasy branżowej HoReCa, przeprowadzone metodą CATI w IV kwartale 2017 roku wśród osób decydujących o zaopatrzeniu lokali gastronomicznych tj. szefów kuchni, managerów i właścicieli. Przebadano wszystkie branżowe tytuły prasy gastronomicznej funkcjonujące obecnie na rynku HoReCa, uwzględniając periodyki obecne od listopad/grudzień 2016 r. Dotychczasowe najbardziej aktualne i opublikowane  wyniki badań realizowane były w czerwcu 2015 roku.

Możemy się pochwalić, iż „​Poradnik Restauratora” niezmiennie zajmuje pozycję lidera znajomości z wynikiem 48%. Na kolejnych miejscach uplasowali się „Food Service” – 41% i „Przegląd Gastronomiczny” – 39%. Poniżej tekstu prezentujemy slajd „Znajomość gastronomicznej prasy branżowej” pokazujący trzy tytuły prasowe z najwyższym wskaźnikiem znajomości:

„Poradnik Restauratora” jest również zdecydowanym liderem czytelnictwa cyklu sezonowego wśród osób czytających prasę branżową, osiągając w tym samym badaniu doskonały wynik 44%, kolejni konkurenci odpowiednio 34% oraz 29%.

Jesteśmy dumni z pozycji „Poradnika Restauratora”, potwierdzonej po raz kolejny wynikami Kantar Millward Brown, które wyraźnie wskazują „Poradnik Restauratora” – pismo z 20-letnią tradycją, jako dominujące źródło informacji i nośnik reklamowy na rynku prasy skierowanej do pracowników polskiej gastronomii.

Warto podkreślić, że na pierwszych dwóch miejscach znalazły się tytuły obecne na rynku prasy gastronomicznej od wielu lat, kontrolowane przez ZKDP, a których rzetelna dystrybucja odbywa się w systemie bezpośredniej wysyłki adresowej imiennej oraz do wyselekcjonowanych hurtowni dla rynku HoReCa. Wyniki badania stanowią też potwierdzenie tego, jak istotna jest transparentność biznesowa środowiska wydawców prasy branżowej, co do której od lat prowadzimy aktywne działania, w szczególności wysuwając szereg postulatów naprawczych do Komisji Statutowo-Regulaminowej Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP) – pisaliśmy o naszych działaniach w tym zakresie na łamach Poradnika Restauratora m.in. w roku 2018.

Zachęcam Państwa do przenalizowania zacytowanych danych Kantar Millward Brown (znajomość i czytelnictwo) z IV kwartału 2017 r. na temat rynku prasy gastronomicznej. Dane te powstały w oparciu o wywiady z restauratorami (N=800), a wyniki takich badań są najlepszym weryfikatorem deklaracji składanych przez wydawców do ZKDP.