Nagroda im. Jacka Kuronia dla Tesco Polska

Aktualności

Nagroda im. Jacka Kuronia dla Tesco Polska

22 maja 2014

Podczas obchodów XX-lecia Banku Żywności SOS w Warszawie, firma Tesco Polska otrzymała nagrodę im. Jacka Kuronia. Nagroda i wyróżnienie zostały przyznane przez Federację Polskich Banków Żywności za szczególną pomoc w roku 2013. Wsparcie firmy Tesco w zeszłym roku to realizacja misji Banków Żywności w jej najczystszej postaci – zapobieganie marnowaniu jedzenia i przekazywanie żywności najuboższym w Polsce. Misja ta została zapoczątkowana 20 lat temu przez twórców pierwszego w Polsce Banku Żywności SOS w Warszawie, jednym z nich był Jacek Kuroń.  

Firma Tesco wybrała dobroczynność zamiast utylizacji żywności. Skorzystała z nowelizacji przepisów w październiku 2013r., które zwolniły darowizny żywnościowe na cele charytatywne z podatku. Tesco jako pierwsza sieć handlowa w Polsce rozpoczęła przekazywanie nadwyżek produktów spożywczych Bankom Żywności. Do dziś Tesco przekazało ponad 250 ton żywności, która została wykorzystana do przygotowania pół miliona posiłków dla osób potrzebujących. 

– Nagroda im. Jacka Kuronia to ogromne wyróżnienie, ale i odpowiedzialność, by sprostać ogromnemu zaufaniu, jakim obdarza nas Federacja Polskich Banków Żywności. Dołączamy bowiem do prestiżowego grona darczyńców, na których spoczywa obowiązek stałej pracy nad zmniejszaniem problemu niedożywienia
w Polsce. W Tesco wierzymy, że żaden produkt żywnościowy nie powinien się zmarnować. Walka z marnowaniem żywności jest jednym z głównych wyzwań naszej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Projekt przekazywania żywności objął już ponad 30 sklepów Tesco w całej Polsce i planujemy, aby do końca roku, przekazywanie odbywało się we wszystkich naszych hipermarketach. Od początku działania projektu udało się przekazać ponad 250 ton żywności. Dzięki współpracy z Bankami Żywności, produkty te nie trafiły do utylizacji, ale wspomogły zapewnienie dodatkowych, a nierzadko jedynych posiłków dla osób potrzebujących – mówi Czesław Grzesiak, wiceprezes Tesco Polska. 

– Godność osób potrzebujących to jeden z priorytetów działalności Banków Żywności, dlatego bardzo ważne jest, aby pomoc była najwyższej jakości. Niezmiernie istotne jest bezpieczeństwo żywności. Przekazywanie pełnowartościowych produktów z krótkim nawet kilkudniowym terminem przydatności do spożycia to niemałe wyzwanie logistyczne. Wymaga to świetnej organizacji Banków Żywności i zaangażowania darczyńców. Dzięki odwadze, determinacji i profesjonalizmowi sieci Tesco mogliśmy wypracować model współpracy oraz procedury, które posłużą kolejnym sieciom handlowym. Razem stworzyliśmy  rozwiązania na to, jak szybko i sprawnie przekazywać potrzebującym produkty dobrej jakości, takie jak owoce, warzywa, nabiał, pieczywo oraz produkty suche np. mąka czy ryż. Liczymy również na to, że pozostałe sieci handlowe wezmą przykład z sieci Tesco – mówi Marek Borowski, prezes Federacji Polskich Banków Żywności

Wyróżnienie dla Darczyńcy Roku 2013 otrzymała Agencja Rynku Rolnego w podziękowaniu za działania na rzecz jak najszybszego, sprawnego wprowadzenia w Polsce Europejskiego Funduszu Pomocy Żywnościowej. W grudniu 2013 r. zakończył się dotychczasowy unijny program żywnościowy, powszechnie  znany pod nazwą PEAD. Zastąpi go nowy program, którego początek planowany jest na trzeci kwartał bieżącego roku. Rozpoczęcie jest uzależnione między innymi od prac polskiego rządu. Agencja Rynku Rolnego przyczyniła się do zmobilizowania rządu i odpowiedzialnych za program Ministerstw do podjęcia działań wdrażających program w kraju. 

W marcu 1994r. został zarejestrowany pierwszy Bank Żywności w Polsce – Bank Żywności SOS w Warszawie. Inicjatorem powołania Banku była Fundacja „Pomoc Społeczna SOS” w zarządzie którego działali:  Jacek Kuroń, Wojciech Onyszkiewicz i Andrzej Borowski. Przed Bankiem Żywności postawiono cele:

1. Pozyskiwanie żywności od producentów i hurtowników oraz pozyskiwanie odpadów z produkcji żywności
    i produktów marnowanych w restauracjach;

2. Transport, magazynowanie i profesjonalne przechowywanie;

3. Nieodpłatne przekazywanie żywności we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi i państwowymi.

– W 2014 roku obchodzimy dwudziestolecie istnienia Banku Żywności SOS w Warszawie. Idea zapoczątkowana przez Jacka Kuronia w ciągu dwudziestu lat rozwinęła się w prężnie działającą sieć 31 Banków Żywności zrzeszonych w Federacji. Mamy nadzieję, że nasze działania mogą być powodem do dumy dla wszystkich, którzy wspierali dążenia prekursorów Banków Żywności. Nagroda oraz Wyróżnienie im. Jacka Kuronia jest symbolem pamięci o nim, jego niezachwianej wierze w to, że warto się dzielić z innymi tym, co mamy, nawet jeżeli jest to najbardziej powszedni chleb. To dowód na to, że jego piękna idea trwa w sercach ludzi, których zaraził swoja pasją i których nauczył, jak tą pasją zarażać innych – mówi Magdalena Krajewska, prezes Fundacji Bank Żywności SOS w Warszawie.

Rodzina Kuroniów zawsze była blisko Banków Żywności. Nieżyjący już Maciej Kuroń podobnie jak dziś, jego syn Jan Kuroń wspierają misję Banków Żywności przez propagowanie idei niemarnowania jedzenia. Jan Kuroń wraz z małżonką przygotowują porady dotyczące zapobiegania marnowaniu jedzenia we własnym domu.

– Idea przyświecająca Bankom Żywności była bliska mojemu dziadkowi – on zasiał we mnie potrzebę niesienia pomocy innym. Ojciec, również, wielki filantrop oraz przyjaciel ludzi i oczywiście znakomity kucharz, dał mi fantastyczną wiedzę praktyczną na ten temat. Dlatego teraz, wraz z moją małżonką staramy się stosować oraz przede wszystkim wpajać innym min. zasady niemarnowania żywności. Koncepcja rozsądnego gospodarowania jedzeniem oraz przekazywania go potrzebującym jest jedną z najszlachetniejszych. Zaspokaja ona bowiem bazowe potrzeby człowieka, potrzeby bez których najzwyczajniej w świecie nie mógł by żyć. Dlatego Banki Żywności będą bliskie naszym sercom i zawsze będziemy starali się je wspierać. To kwestia pewnej wrażliwości, solidarności i zwykłej ludzkiej, co tu dużo mówić, przyzwoitości – mówi Jan Kuroń.

Nagroda i wyróżnienie, tytułowane imieniem wyjątkowej dla Banków Żywności postaci, wręczane jest co roku. Przyznaje je Zarząd Federacji Polskich Banków Żywności firmie lub instytucji wspierającej Banki Żywności, za konkretne działania lub projekt. Wyróżnieni w ten sposób partnerzy, udzielając wsparcia Bankom Żywności realizują działania na rzecz zmniejszania problemu niedożywienia i marnowania żywności w Polsce.