N. Kaczmarczyk: Szukamy nowych rynków zbytu dla polskich jabłek

Aktualności

N. Kaczmarczyk: Szukamy nowych rynków zbytu dla polskich jabłek

16 maja 2022

W wyniku wojny w Ukrainie eksport polskich jabłek na Wschód jest dużym problemem. – Widzimy problem na rynku ze względu na embargo wschodnie i wojnę na Ukrainie. Rynek się psuje i jest coraz trudniejszy. Szukamy sposobów, by jabłka były eksportowane do Nigerii i Tanzanii – powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pełnomocnik rządu do spraw przetwórstwa i rozwoju rynków rolnych Norbert Kaczmarczyk.

Pod koniec kwietnia rząd wprowadził dopłatę do skupu jabłek deserowych. Do sprzedanego kilograma owoców sadownicy mogą otrzymać 30 gr dopłaty. Możliwe, że program zostanie przedłużony a limit, który obecnie wynosi 200 tys. ton, będzie zwiększony. Jabłka skupują zakłady wpisane na listę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak poinformował wiceminister rolnictwa Norbert Kaczmarczyk dla polskich jabłek poszukiwany jest także nowy rynek zbytu. – Szukamy sposobów, by jabłka były eksportowane do Nigerii i Tanzanii. Problemów jest wiele, ale to, żeby jabłka trafiały do Afryki, nie jest niemożliwe. Monitorujemy te rynki, chcielibyśmy tam wchodzić. Jabłko deserowe w tych krajach jest bardzo pożądanym produktem – powiedział w piątek w Kielcach.

źródło: Forsal