Możliwość złożenia wniosku o dotację 5000 zł tylko do jutra

Prawo

Możliwość złożenia wniosku o dotację 5000 zł tylko do jutra

30 sierpnia 2021

31 sierpnia upływa termin na składanie wniosków o przyznanie 5000 zł dotacji z Powiatowych Urzędów Pracy.

Powiatowe Urzędy Pracy przypominają, że niebawem upływa termin składania wniosków o przyznanie 5000 zł dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z przepisami Tarczy antykryzysowej ostateczny termin składania wniosków upływa już 31 sierpnia 2021 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą przyjmowane przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Składając wniosek o udzielenie pomocy z PUP warto pamiętać, że nie da się złożyć go za pośrednictwem platformy PUE ZUS, jak miało to miejsce w przypadku świadczenia postojowego bądź zwolnienia ze składek ZUS. Wnioskiem właściwym do ubiegania się o dotację 5000 zł jest druk PSZ-DBKDG. Wniosek PSZ-DBKDG złożyć można poprzez serwis praca.gov.pl.

Termin 31 sierpnia dotyczy większości przedsiębiorców. Są jednak wyjątki. Za sprawą art. 15zze(4a) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz.1842), który wszedł w życie 23 lipca 2021, roku pewna grupa przedsiębiorców zyskała dłuższy termin na składanie wniosków o 5000 zł dotacji z PUP na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Mowa o przedsiębiorcach, których działalność gospodarcza polega na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty – których rodzaj przeważającego PKD to: 47.11 Z i 47.19 Z. Ostateczny termin wnioskowania o dotację dla tych przedsiębiorców przypada nie 31 sierpnia, lecz miesiąc później – 30 września 2021 roku.

Źródło: PIT.pl