Mondelēz International przyśpiesza realizację zobowiązań z zakresu CSR

Producenci

Mondelēz International przyśpiesza realizację zobowiązań z zakresu CSR

20 maja 2020

 • #Mondelez
 • #Mondelēz International

Mondelēz International ogłosił raport społecznej odpowiedzialności „Snacking made right”. Firma spełnia lub przekracza zobowiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju na 2019 r. i jest na bardzo dobrej drodze do realizacji wszystkich ambitnych celów do 2025 r. Do najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć 20% wzrost ilości ziaren kakaowca do produkcji czekolady, pozyskanych w sposób odpowiedzialny, jak również fakt, iż 93% opakowań produktów Mondelēz nadaje się do recyklingu; docelowo będzie ich 100%.

Raport “Snacking Made Right” przedstawia flagowe programy społeczne Mondelēz International i szczegółowo opisuje podejście firmy do wzmacniania edukacji żywieniowej i dostępu do pożywnych przekąsek. Kiedy cały świat zmaga się z pandemią COVID-19, Mondelēz wierzy, że ten cel nabrał szczególnego znaczenia.

Wraz z rosnącym zainteresowaniem przekąskami wśród konsumentów, Mondelēz International realizuje swój cel odpowiedzialnie, wykorzystując globalną pozycję do wprowadzania istotnych, trwałych i pozytywnych zmian na całym świecie. W 2019 r. firma poczyniła znaczące postępy w kierunku stworzenia elastycznych i zrównoważonych łańcuchów dostaw surowców, zmniejszenia ich wpływu na środowisko i wprowadzenia innowacji w zakresie opakowań. Raport przedstawia najważniejsze osiągnięcia firmy w 2019 roku, którymi są:

 • Surowce pozyskiwane w sposób zrównoważony:

o 63% ziaren kakaowca wykorzystanych do produkcji czekolady Mondelēz pozyskuje w sposób zrównoważony, w ramach flagowego programu firmy Cocoa Life (wzrost o 20% w porównaniu do 2018 r.);

o 65% pszenicy wykorzystywanej na terenie Europy do produkcji ciastek Mondelez pozyskuje w sposób zrównoważony w ramach programu Harmony;

o Firma w 100% utrzymała poziom dostaw oleju palmowego pozyskiwanego odpowiedzialnie, tj. zgodnie z wytycznymi Okrągłego Stołu ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego (RSPO);

 • Wpływ na środowisko

o O 15% firma zredukowała emisję CO2 w całej działalności produkcyjnej;

o O 27% Mondelēz zmniejszył zużycie wody na obszarach, gdzie występują jej największe niedobory;

o O 21% firma zmniejszyła całkowitą liczbę odpadów produkcyjnych;

 • Innowacje w zakresie opakowań

o 93% wszystkich opakowań Mondelez nadaje się aktualnie do recyklingu.

Ponadto, w 2019 r. firma Mondelēz International poczyniła znaczne postępy, dostosowując swoje portfolio do współczesnych potrzeb konsumentów, zachęcając ich do bardziej świadomej konsumpcji poprzez wprowadzenie czytelnych oznaczeń na opakowaniach oraz umożliwiając wybór wielkości porcji:

 • 16% przychodów netto firmy stanowią produkty oferowane w indywidualnie pakowanych, mniejszych porcjach;
 • Mondelez ujednolicił także sposób oznaczenia wielkości porcji z przodu opakowania.

Raport “Snacking Made Right” potwierdza również postępy w realizacji celów, które obejmują:

 • Rozwój programu Cocoa Life, tak aby do 2025 r. wszystkie produkty czekoladowe wykorzystywały ziarna kakaowca pozyskane w sposób zrównoważony;
 • Rozwój programu Harmony, który do 2022 r. ma zapewnić, że 100% pszenicy wykorzystywanej do produkcji ciastek na terenie Europy będzie pozyskana w sposób przyjazny środowisku, z zachowaniem bioróżnorodności;
 • Utrzymanie poziomu pozyskiwania oleju palmowego zgodnie z wytycznymi RSPO w 100%;
 • Kontynuowanie współpracy z międzynarodowymi i lokalnymi organizacjami na rzecz rozwoju programów, których celem jest monitorowanie i zapobieganie wykorzystywaniu pracy dzieci, tak aby do 2025 r. objęły one 100% społeczności, skupionych w ramach programu Cocoa Life w Afryce Zachodniej.
 • Rozwój inicjatyw na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznymi oraz zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne:

o Wyznaczenie opartych na badaniach naukowych celów ograniczenia całkowitej emisji CO2 o 10% do 2025 r., ze szczególnym naciskiem na ochronę i odbudowę lasów.

 • Wspieranie innowacji w zakresie opakowań i walka z odpadami z tworzyw sztucznych:

o Do 2025 r. 100% opakowań Mondelez ma nadawać się do recyklingu i być odpowiednio oznakowane;

o Zaangażowanie i stałe wsparcie wielostronnej współpracy w zakresie zwalczania odpadów z tworzyw sztucznych.

 • Dostosowanie portfolio do współczesnych potrzeb konsumentów i zachęcanie do budowania ich świadomych nawyków żywieniowych:

o 20% przychodów netto firmy pochodzących z produktów oferowanych w indywidualnie pakowanych porcjach do 2025 r.

o 100% opakowań produktów oznaczonych etykietą Snack Mindfully na całym świecie do 2025 r.